#Repost  Our special correspondent for #MBFWCT Day 3, @asandasizani is breathtaking in her royalty inspired @ntombobom ensemble

#Repost Our special correspondent for #MBFWCT Day 3, @asandasizani is breathtaking in her royalty inspired @ntombobom ensemble

African Design,African Style,African Fashion,African Outfits,African Attire,African Weddings,Traditional Dresses,African Women,African Prints

Traditional Outfits,Traditional Weddings,African Beauty,African Fashion,Xhosa,African Prints

Africa | Young Matron's outfit from the Mfengu people, Eastern Cape, South Africa | Cloth, leather, beads, metal, rubber on mount, from crown of hat to bottom of skirt

Africa | Young Matron's outfit from the Mfengu people, Eastern Cape, South Africa | Cloth, leather, beads, metal, rubber on mount, from crown of hat to bottom of skirt

http://xhosaculture.co.za/iziduko-zakwantu-ngokwezizwe-zamanguni-asemazantsi/ Inzwakazi yakwaNtu u Zizipho Pae, uMaDlamini, Zizi, Jama kaSjadu, Mabetshe, Bhanise, Ngxib’inoboya, Fakade, khatsini, mtikitiki, nomana ndab’azithethwa intsuku ngentsuku,bhengu, nonyathi... mhla ethweswa isidanga se Economics & Statistics e University of Cape Town Khawumphe amanqaku: 1 - 10 #ProudlyAfrican #AfricaDecade #AfricaCentury #AfricaMillennium #AfricaForever #XhosaCulture #Xhosa

http://xhosaculture.co.za/iziduko-zakwantu-ngokwezizwe-zamanguni-asemazantsi/ Inzwakazi yakwaNtu u Zizipho Pae, uMaDlamini, Zizi, Jama kaSjadu, Mabetshe, Bhanise, Ngxib’inoboya, Fakade, khatsini, mtikitiki, nomana ndab’azithethwa intsuku ngentsuku,bhengu, nonyathi... mhla ethweswa isidanga se Economics & Statistics e University of Cape Town Khawumphe amanqaku: 1 - 10 #ProudlyAfrican #AfricaDecade #AfricaCentury #AfricaMillennium #AfricaForever #XhosaCulture #Xhosa

African Wear,African Fashion,African Design,Traditional Wedding,Nice Things,Fashion Styles,Afro,Capes,Sleeves

Traditional Outfits,Traditional Weddings,African Goddess,Xhosa,African Style,African Fashion,Chic Dress,Long Gowns,African Women

Pinterest
Search