Dag 14 Bybelvers: 2 Pet 1:3 Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en mag.

Dag 14 Bybelvers: 2 Pet 1:3 Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en mag.

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 1  Bybelvers: Jesaja 40:8 (Die Boodskap) Gras droog uit. Blomme gaan dood. Maar wat die Here sê hou vir altyd.

Dag 1 Bybelvers: Jesaja 40:8 (Die Boodskap) Gras droog uit. Blomme gaan dood. Maar wat die Here sê hou vir altyd.

Dag 9 Bybelvers: Johannes 14:14 As julle My iets in My naam vra, sal Ek dit doen.

Dag 9 Bybelvers: Johannes 14:14 As julle My iets in My naam vra, sal Ek dit doen.

Dag 25  Bybelvers: Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 25 Bybelvers: Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 28 Bybelvers: Psalm 25:9 Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle Sy pad.

Dag 28 Bybelvers: Psalm 25:9 Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle Sy pad.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel 14:24 (1983 Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek maak groot bome klein, en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel 14:24 (1983 Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek maak groot bome klein, en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 16 Bybelvers: Filipense 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Dag 16 Bybelvers: Filipense 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Dag 7  Bybelvers: Jesaja 43:1 Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Dag 7 Bybelvers: Jesaja 43:1 Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Pinterest
Search