Dag 17 Bybelvers: Johannes 8:12 Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Dag 17 Bybelvers: Johannes Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.

Dag 25  Bybelvers: Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 25 Bybelvers: Psalm Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 4  Bybelvers: Matteus 6:26 (1983 Vertaling) Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Dag 4 Bybelvers: Matteus Vertaling) Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Dag 30 Bybelvers: Markus 10:27 Vir God is alles moontlik.

Dag 30 Bybelvers: Markus Vir God is alles moontlik.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 13 Bybelvers: Psalm 139:10 (Die Boodskap) Oral hou U my vas. En U lei my op u pad.

Dag 13 Bybelvers: Psalm (Die Boodskap) Oral hou U my vas. En U lei my op u pad.

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 16 Bybelvers: Filipense 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Bybelvers: Filipense Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Dag 26 Bybelvers: Openbaring 21:4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog.

Dag 26 Bybelvers: Openbaring Hy sal al die trane van hulle oë afdroog.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel 14:24 (1983 Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek maak groot bome klein, en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 21 Bybelvers: Johannes 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry

Dag 21 Bybelvers: Johannes As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry

Dag 5  Bybelvers: Jesaja 65:24 (1983 Vertaling) Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebede verhoor.

Dag 5 Bybelvers: Jesaja 65:24 (1983 Vertaling) Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebede verhoor.

Dag 28 Bybelvers: Psalm 25:9 Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle Sy pad.

Dag 28 Bybelvers: Psalm 25:9 Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle Sy pad.

Pinterest
Search