Izwi Livela Lisenyameni

Collection by Lydia

107 
Pins
lydia
UNkulunkulu USomandla—Msindisi wam: Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandl...

Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla

Njengoba ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla lisakazeka ngokushesha eZwekazini laseShayina, iBandla likaNkulunkulu uSomandla liye lasunguleka.

Iyini Insindiso,Umsebenzi kaMoya oNgcwele

Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla

Njengoba ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla lisakazeka ngokushesha eZwekazini laseShayina, iBandla likaNkulunkulu uSomandla liye lasunguleka.

yini inkolo?kuyini ukukholwa  sezinsuku zokugcina
Neon SignsSalvadorWord Of God

Amazwi KaKristu Ekuqaleni —Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni -Isahluko 19

Ushintsho endleleni yomsebenzi woMoya oNgcwele ukuthi uNkulunkulu ngokwaKhe abonakale ngokusobala.

kuyini ukukholwa . Iyiphi Inkolo Yeqiniso?

Ungawubona Kanjani Umehluko Phakathi KukaKristu Wangempela noKristu Bamanga?

UKristu akasikho nje ukubonakaliswa kukaNkulunkulu emhlabeni, kodwa inyama embethwe uNkulunkulu uphethe futhi uqedela umsebenzi Wakhe kubantu.

kuyini ukukholwa,sezinsuku zokugcina

2. Ukuhlukanisa Phakathi Komsebenzi KaMoya Ongcwele Nowemimoya Emibi

Uma uMoya oNgcwele esebenza, abantu bayakwazi ukungena ngokucacile; ababona ovumazonke noma abaphoqiwe, kodwa bakubeka ezandleni zabo ukwenza umsebenzi.

uJesu,insindiso kaNkulunkulu

Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha

Abanye abantu baphika iqiniso lokuthi abamqondi uJesu.

intando kaNkulunkulu ivangeli Yini insindiso?

UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni

UNkulunkulu ngowokuthi abantu bakholwe Kuye, futhi kumfanele ukulalelwa umuntu.

KnowledgeChristLordFaithLove Of GodLoyalty

Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”

Kungaleso sikhathi kuphela lapho umuntu eyothola khona insindiso ephelele.

Yini insindiso?Umsebenzi kaMoya oNgcwele kanjani ukuphila okuphakade
Die SaatDoaDear GodBest Songs

South African Gospel Song 2018 "UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

UNkulunkulu ufisa ukwenza abantu abaningi bamazi Yena, baMbone bese bemhlonipha kakhulu.

KnowledgeChristLordFaithLove Of GodLoyalty

Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”

IVangeli ngokukaMathewu eTestamenteni Elisha lilandisa ngohlu lozalo lukaJesu.

KnowledgeChristLordFaithLove Of GodLoyalty

Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”

Ngokubethelwa kukaJesu, bonke labo abamlandela bathola insindiso futhi baxolelwa izono zabo.

ivangeli,UMoya oNgcwele

Inkulumo Emfushane “Umbuso wokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane Sewufikile”

Futhi lapho, nakuba bebuthakathaka futhi bengafanelekile, bayakwazi ukubona ukuthi amazwi kaNkulunkulu athandeka kakhulu, futhi akufanele kakhulu ukwaziswa yibo, lokhu udumo lukaNkulunkulu.

Yini insindiso?Yini iqiniso,  Izwi likaNkulunkulu,
Naturaleza

Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu

Kungemva kokuba izwi Lakhe lifikile kuwe lapho uMoya oNgcwele ungasebenza kuwe ukwenze uzwe ubuhlungu noma ubumnandi.

KnowledgeChristLordFaithLove Of GodLoyalty

Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile

Nibonile yini ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uzofezani kuleli qembu labantu? UNkulunkulu uthe, ngisho eMbusweni Weminyaka Eyinkulungwane abantu kusazodingeka ukuthi baqhubeke balandele amazwi Akhe, futhi kusasa la mazwi kaNkulunkulu azoqondisa ukuphila kwabantu ezweni elihle laseKhanani.

Izwi likaNkulunkulu,ivangeli,Yini insindiso?
Daily Word

UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke

babengafanele ukubona ubuso bukaNkulunkulu, noma ukuzwa izwi likaNkulunkulu, ngoba babemshiyile uNkulunkulu, babelahle kude konke ayekade ebaphe khona, futhi basebezikhohliwe izimfundiso zikaNkulunkulu.

uthando lukankulunkulu,ivangeli
ZuluSong LyricsAppsItunes

2019 Zulu Gospel Worship Song “Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu” (Lyrics Video)

Njengalokho engekho omunye oyiqiniso, futhi akekho omunye ophethe iqiniso, umuntu kufanele athungathe, amukele bese eyalalela.