Dag 118 Bybelverse Jes 49:16 Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.

Dag 118 Bybelverse Jes Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien…

Dag 85 Bybelvers: Jer 30:17 Ek sal jou gesond maak, jou wonde genees, sê die Here, selfs al noem hulle jou: Die stad wat verstoot is, Sion vir wie niemand omgee nie.

Dag 85 Bybelvers: Jer Ek sal jou gesond maak, jou wonde genees, sê die Here, selfs al noem hulle jou: Die stad wat verstoot is, Sion vir wie niemand omgee nie.

Dag 60 Bybelvers: Spreuke 30:5 Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil.

Dag 60 Bybelvers: Spreuke Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil.

Dag 79 Bybelvers: Spreuke 3:5-6 Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.  Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Dag 79 Bybelvers: Spreuke Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 124 Bybelverse Titus 3:6 God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.

Dag 124 Bybelverse Titus 3:6 God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.

Dag 77 Bybelvers: Psalm 50:15 Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.

Dag 77 Bybelvers: Psalm Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel 14:24 (1983 Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek maak groot bome klein, en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 2 Bybelvers: Esegiel Vertaling) Al die bome in die veld sal weet dat ek de Here is. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.

Dag 29 Bybelvers: Romeine 8:38-39 Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte kan ons van die liefde van God skei nie.

Dag 29 Bybelvers: Romeine Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte kan ons van die liefde van God skei nie.

Dag 88 Bybelvers:  Psalm 121: 2-4 My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.  Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

Dag 88 Bybelvers: Psalm My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

Dag 81 Bybelvers: 1 Kor 1:8 Dit is Hy wat julle ook end-uit sal laat vas staan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie.

Dag 81 Bybelvers: 1 Kor 1:8 Dit is Hy wat julle ook end-uit sal laat vas staan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie.

Dag 98 Bybelvers:  Miga 7:18 Wie is 'n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde.

Dag 98 Bybelvers: Miga Wie is 'n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde.

Dag 134 Bybelverse Jak 2:13 Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.

Dag 134 Bybelverse Jak 2:13 Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.

Dag 18 Bybelvers: Psalm 46:2 God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

Dag 18 Bybelvers: Psalm God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

Dag 131 Bybelvers Gal 6:9 Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Dag 131 Bybelvers Gal Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Dag 172 Jak 4:7 DB Wees gehoorsaan aan God en net aan Hom. Verklaar die duiwel vyand nommer een in jou lewe en gee hom nie ‘n enkele kans nie. Hy sal dan van jou af padgee omdat hy niks kan regkry nie. Julle moet God se hand al hoe stywer vashou; dan sal Hy julle hand ook al hoe stywer vashou. As julle verkeerde dinge doen, hou op daarmee. Hou op aan die een kant God te wil doen en aan die ander kant nog met julle sondes aan te gaan.

Dag 172 Jak 4:7 DB Wees gehoorsaan aan God en net aan Hom. Verklaar die duiwel vyand nommer een in jou lewe en gee hom nie ‘n enkele kans nie. Hy sal dan van jou af padgee omdat hy niks kan regkry nie. Julle moet God se hand al hoe stywer vashou; dan sal Hy julle hand ook al hoe stywer vashou. As julle verkeerde dinge doen, hou op daarmee. Hou op aan die een kant God te wil doen en aan die ander kant nog met julle sondes aan te gaan.

Pinterest
Search