Dag 17 Bybelvers: Johannes 8:12 Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Dag 17 Bybelvers: Johannes Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.

Dag 25  Bybelvers: Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 25 Bybelvers: Psalm Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Dag 30 Bybelvers: Markus 10:27 Vir God is alles moontlik.

Dag 30 Bybelvers: Markus Vir God is alles moontlik.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 8 Bybelvers: Psalm 91:14-15 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

Dag 13 Bybelvers: Psalm 139:10 (Die Boodskap) Oral hou U my vas. En U lei my op u pad.

Dag 13 Bybelvers: Psalm (Die Boodskap) Oral hou U my vas. En U lei my op u pad.

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 10 Bybelvers: Filipense 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus

Dag 16 Bybelvers: Filipense 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Bybelvers: Filipense Ek is tot alles in staat deur Hom wat my die krag gee

Dag 19 Bybelvers: Psalm 121:7 Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar.

Dag 19 Bybelvers: Psalm Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar.

Dag 26 Bybelvers: Openbaring 21:4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog.

Dag 26 Bybelvers: Openbaring Hy sal al die trane van hulle oë afdroog.

Dag 29 Bybelvers: Romeine 8:38-39 Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte kan ons van die liefde van God skei nie.

Dag 29 Bybelvers: Romeine Hiervan is ek oortuig: Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte kan ons van die liefde van God skei nie.

Dag 27 Bybelvers: Spreuke 8:17 Die wat wysheid soek, sal dit vind.

Dag 27 Bybelvers: Spreuke 8:17 Die wat wysheid soek, sal dit vind.

Dag 21 Bybelvers: Johannes 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry

Dag 21 Bybelvers: Johannes As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry

Dag 24 Bybelvers: Psalm 121:7 Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar.

Dag 24 Bybelvers: Psalm Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar.

Pinterest
Search