Gebou van die NG gemeente Greykerk, Kaapland

Gebou van die NG gemeente Greykerk, Kaapland

Garrison Church, 1841, Robben Island,South Africa

Garrison Church, 1841, Robben Island,South Africa

Dutch Reformed church, Redelinghuys - Wikipedia

Dutch Reformed church, Redelinghuys - Wikipedia

NG Kerk, Nieuwoudtville

NG Kerk, Nieuwoudtville

Churches, South Africa, Buildings

Die Gereformeerde kerk Noupoort is in 1938 in gebruik geneem en het die plaaslike Gereformeerde gemeente van sy ontstaan in 1950 tot sy ontbinding in 2002 gedien.

Die Gereformeerde kerk Noupoort is in 1938 in gebruik geneem en het die plaaslike Gereformeerde gemeente van sy ontstaan in 1950 tot sy ontbinding in 2002 gedien.

Die NG gemeente Calvinia-Hantam was in 1962 die laaste afstigting van die moedergemeente, wat in 1960 1 765 belydende lidmate gehad het. Die twee gemeentes se gesamentlike getal belydende lidmate het in die volgende halfeeu afgeneem tot 875. Dié kerkgebou is ontwerp deurAnthonie Smith.

Die NG gemeente Calvinia-Hantam was in 1962 die laaste afstigting van die moedergemeente, wat in 1960 1 765 belydende lidmate gehad het. Die twee gemeentes se gesamentlike getal belydende lidmate het in die volgende halfeeu afgeneem tot 875. Dié kerkgebou is ontwerp deurAnthonie Smith.

Pinterest
Search