OMASILI'M - NIGERIAN IGBO TRADITIONAL WEDDING INVITATION (IGBA NKWU) Omasili'm, the one that drives you crazy.... take the bold first step in announcing your love to the world with this customizable invitation!

OMASILI'M - NIGERIAN IGBO TRADITIONAL WEDDING INVITATION (IGBA NKWU) Omasili'm, the one that drives you crazy.... take the bold first step in announcing your love to the world with this customizable invitation!

Downloadable Zulu South African Traditional Wedding Ceremony Invitation

The Families of Mbhele & Khumalo, hereby invite you and your family to share in the Umemulo and Membeso ceremony that will be held in honour of Bongiwe Mbhele and Siyabonga Khumalo.

Umemulo Umndeni wakwaChonco uyanimema kumemulo wendodakazi yabo uSithembele Chonco. Usuku 09 December 2017 Indawo 6 Harmony drive, Wyebank Kloof Isikhathi 12h00

Umemulo Umndeni waka Mkhize uyanimema kumemulo no membeso wendodakazi yabo uSlindile Mkhize.

Pinterest
Search