'n windpomp, plaasdam en doringdraad - kannie meer Suid Afrikaans plaas as dit kry nie

'n windpomp, plaasdam en doringdraad - kannie meer Suid Afrikaans plaas as dit kry nie

Potchefstroom is 'n groot akademiese dorp. Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat in 1869 op Burgersdorp gestig is, is in 1905 na Potchefstroom verskuif. In 1919 het "Het Potchefstroom Universiteitskollege voor Christelike Hooger Onderwijs" ontstaan uit die Literariese Departement van die Teologiese Skool. In 1951 is die PUK erken as ‘n selfstandige universiteit wat bekend sou staan as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO).

Potchefstroom is 'n groot akademiese dorp. Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat in 1869 op Burgersdorp gestig is, is in 1905 na Potchefstroom verskuif. In 1919 het "Het Potchefstroom Universiteitskollege voor Christelike Hooger Onderwijs" ontstaan uit die Literariese Departement van die Teologiese Skool. In 1951 is die PUK erken as ‘n selfstandige universiteit wat bekend sou staan as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO).

South Africa 1973 C J Langenhoven Set Fine Mint          SG 335 7 Scott 395 7     Condition Fine MNH  Only one post charge applied

South Africa 1973 C. J. Langenhoven Set Fine Mint

South Africa 1973 C J Langenhoven Set Fine Mint SG 335 7 Scott 395 7 Condition Fine MNH Only one post charge applied

SOUTH AFRICAN HISTORY!! THE AFRIKAANS SHEET MUSIC OF DIE STEM. C.J.LANGENHOVEN. COLLECTABLE. for R1,500.00

SOUTH AFRICAN HISTORY!! THE AFRIKAANS SHEET MUSIC OF DIE STEM. C.J.LANGENHOVEN. COLLECTABLE. for R1,500.00

Pinterest
Search