Pinterest
Grade 3 Afrikaans 1st Add Language: "Sigwoorde - werkboek 1 tot 3

Grade 3 Afrikaans 1st Add Language: "Sigwoorde - werkboek 1 tot 3

Grade 3: Afrikaans 1st Add Language - "Kleure en getalle"

Grade 3: Afrikaans 1st Add Language - "Kleure en getalle"

Byvoeglike naamwoorde, intensiewe vorme, trappe van vergelyking, begrip

Byvoeglike naamwoorde, intensiewe vorme, trappe van vergelyking, begrip

Grade 7 Afrikaans

Grade 7 Afrikaans

Using emoji's to teach "intensiewe vorme"

Using emoji's to teach "intensiewe vorme"

Afrikaans 1st Add Language workbooks - Grade 3 to 8

Afrikaans 1st Add Language workbooks - Grade 3 to 8

Hierdie toets sluit in: begrip, visuele begrip, woordsoorte, leestekens, voorsetsels, teenoorgesteldes en intensiewe vorme.

Hierdie toets sluit in: begrip, visuele begrip, woordsoorte, leestekens, voorsetsels, teenoorgesteldes en intensiewe vorme.

Hierdie toets sluit in: Verlede tyd, toekomende tyd, Woordorde (Sv1TOMPv2I), ontkenning (negatief), visuele begrip en kreatiewe taal.

Hierdie toets sluit in: Verlede tyd, toekomende tyd, Woordorde ontkenning (negatief), visuele begrip en kreatiewe taal.

Hierdie werkkaart gee oefening in homonieme (homonyms) en homofone (homophones) en sluit in 'n volledige memo om Afrikaans 2de taal leerlinge te help.

Hierdie werkkaart gee oefening in homonieme (homonyms) en homofone (homophones) en sluit in 'n volledige memo om Afrikaans taal leerlinge te help.

'n Begripswerkboek vir Afrikaans 1ste Addisionele Taal studente wat insluit 'n artikel, infografika, advertensie en strokiesprent.

'n Begripswerkboek vir Afrikaans Addisionele Taal studente wat insluit 'n artikel, infografika, advertensie en strokiesprent.

Hierdie werkkaart verduidelik die reëls van verlede tyd en toekomende tyd en verskaf oefeninge per reël en ook gemengde oefening.

Hierdie werkkaart verduidelik die reëls van verlede tyd en toekomende tyd en verskaf oefeninge per reël en ook gemengde oefening.

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect speech) en sluit in vrae om die konsepte te oefen.

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect…

Hierdie werkboek sluit in: Begrip, visuele begrip, woordsoorte en ontkenning.

Hierdie werkboek sluit in: Begrip, visuele begrip, woordsoorte en ontkenning.

Hierdie werkboek sluit in: Begrip, woordsoorte, woordeskat, meervoud & verkleining en taal in konteks

Hierdie werkboek sluit in: Begrip, woordsoorte, woordeskat, meervoud & verkleining en taal in konteks