Bodhidharma

Bodhidharma (Sanskrit), Puti Damo 菩提達磨 (Chinese), Dalma 달마 (Korean), Daruma だるま (Japanese). Buddhist monk from India (c. 5th or 6th Cent. CE), who brought the…
More
·
810 Pins
 10mo
Collection by
an ink drawing of a man sitting on the ground
Buddhist Quote for the day
an ink drawing of a man with a hat on his head and the words in chinese characters
[=] 달마중임
[=] 달마중임
a drawing of a man with glasses and a hat on his head is shown in black and white
a drawing of a man with glasses on his face and the words written in chinese
半身達磨図
達磨図 | Ichigai Zenart Gallery 金森一咳の世界
a painting of a bearded man with glasses and a red beard is featured on a white background
達磨図
達磨図 | Ichigai Zenart Gallery 金森一咳の世界
a painting with chinese writing and an image of a man's face on it
半身達磨図
達磨図 | Ichigai Zenart Gallery 金森一咳の世界
an old man with glasses and a beard is depicted in chinese calligraphy on a white background
半身達磨図
達磨図 | Ichigai Zenart Gallery 金森一咳の世界
an ink drawing of a monkey with the letter c in it's mouth and eyes
a drawing of a cat with glasses and a red bag on it's back
JWTOGEL: Agen Togel Online | Situs Judi Togel Hari Ini Terpercaya Indonesia
daruma
Image result for 達磨 図 Arts And Crafts, Buddhist Art, Image
Image result for 達磨 図
an ink drawing of a man with his head in the air
보리 달마는 중국에 선불교를 전한 존재이다.
an image of a man sitting in the middle of a circle with writing on it
달마Bodhi-dharma 達摩. 圓覺大師 원각대사(45×55)2012한지 수묵담채 담원김창배 damwonkimchangbae ZEN달마대사
an old man with long hair and beard in front of chinese writing on white paper
Bodhidharma / Bódhidharma / Daruma / Pchu-tchi ta-mo / Putidamo / Pu-ti Ta-mo / Da Mo, Shaolin a qigong /chi kung / chi-kung / qikung; čchan / ch´an, zen, budhizmus, buddhismus, dhjána, dhyana, meditace / meditácia; shao-lin, cvičení, zazen, Bubishi / Bubisi, Bible karate, kniha o kung-fu / kungfu, wu-shu / wushu / wušu / wu-šu; dim-mak / dimmak, čchuan-fa / chüanfa; čínská medicína, fytoterapie; akupunktura, meridiány, energie čchi / qi / ki / prána; bojová umění, Japonsko, Okinawa, Čína, Tchaj-wan / Taiwan, kobudo, karatedo, akupunktúra, buddha, patriarcha, terapie / terapia, čikung, Patrick McCarthy, šuri-te, naha-te, knihy o karate, historie karate, klášter Šaolin / Shaolin / Šao-lin / Sha-lin; darma / dharma, Osm kusů brokátu, arhat / lohan, šaolinská pěst, Osmnáct pěstí arhatů, Mnišsská pěst, Hui-ko / Chuej-kche, mniši / mních, masáže, sexualita, transformace sexuální energie
Bodhidharma / Bódhidharma / Daruma / Pchu-tchi ta-mo / Putidamo / Pu-ti Ta-mo / Da Mo, Shaolin a qigong /chi kung / chi-kung / qikung; čchan / ch´an, zen, budhizmus, buddhismus, dhjána, dhyana, meditace / meditácia; shao-lin, cvičení, zazen, Bubishi / Bubisi, Bible karate, kniha o kung-fu / kungfu, wu-shu / wushu / wušu / wu-šu; dim-mak / dimmak, čchuan-fa / chüanfa; čínská medicína, fytoterapie; akupunktura, meridiány, energie čchi / qi / ki / prána; bojová umění, Japonsko, Okinawa, Čína, Tchaj
Diy, Martial, Dat
[=] 달마중임