Greyton, Western Cape - South Africa. A wonderful hiking trail starts just behind the town and goes up the Riviersonderend mountain range towards McGregor.

Greyton, Western Cape - South Africa. A wonderful hiking trail starts just behind the town and goes up the Riviersonderend mountain range towards McGregor.

Whale Crier in Hermanus South Africa - the only town in the world that employs a whale crier.

Whale Crier in Hermanus South Africa - the only town in the world that employs a whale crier.

Op 22  Oktober 1685  is die Edik van Nantes, wat in  1598 uitgevaardig is, herroep.  Die Edik het aan die Hugenote, met hulle gereformeerde geloofsoortuigings, ‘n bestaansreg in Frankryk gewaarborg. Deur die herroeping is die gereformeerde geloof in Frankryk verbied en die Hugenote vervolg, en selfs vermoor.  Duisende Hugenote het uit Frankryk gevlug.  Die meeste het in Nederland ‘n nuwe tuiste gevind. Sommige Hugenote vlug na Suid-Afrika hoofsaaklik in 1688 en 1689.

Op 22 Oktober 1685 is die Edik van Nantes, wat in 1598 uitgevaardig is, herroep. Die Edik het aan die Hugenote, met hulle gereformeerde geloofsoortuigings, ‘n bestaansreg in Frankryk gewaarborg. Deur die herroeping is die gereformeerde geloof in Frankryk verbied en die Hugenote vervolg, en selfs vermoor. Duisende Hugenote het uit Frankryk gevlug. Die meeste het in Nederland ‘n nuwe tuiste gevind. Sommige Hugenote vlug na Suid-Afrika hoofsaaklik in 1688 en 1689.

Namaqualand daisies, Western Cape, South Africa. BelAfrique your personal travel planner - www.BelAfrique.com

Namaqualand daisies, Western Cape, South Africa. BelAfrique your personal travel planner - www.BelAfrique.com

Pinterest
Search