Buffel armoured vehicle SADF

Buffel armoured vehicle SADF - now that I know it can take on evolved Graboids, it 's coming with me to the Zombiclypse.

ouman. Every ex SADF/SAAF soldier understands this and the camaraderie associated with it.

Every ex SADF/SAAF soldier understands this and the camaraderie associated with it.

Those were the days (1981) - SADF.

During the South African Border war (Grensoorlog), toilets were in the open and were called "go-carts".

32 "Buffalo" Battalion, a truly elite and extraordinary battalion of the South African Defence Force. 32 Battalion was an elite unit consisting of former FNLA guerrillas from Angola integrated with South African Officers to become acknowledged as the best fighting unit in the SADF since WWII and was also the first unit to receive its colours in an operational area.

32 "Buffalo" Battalion, a truly elite and extraordinary battalion of the South…

SADF - 01 (1980 - 1990's)

SADF - 01 - dis hoe my weermag gelyk het PARAAT nie die weermag(as jy dit so kan noem) van vandag!

Terwyl wit Suid-Afrika apartheid teen die agtergrond van die Koue Oorlog steun en agtienjariges diensplig aanvaar, dra Radio Freedom die boodskap van die vryheidstryd na jongmense in Namibië. Ook hulle neem die wapen op, en gaan van die platteland van Ovambo na sneeubedekte Moskou vir opleiding. `n Guerilla-oorlog begin. Ons skets die twee wêrelde waaruit soldate in teenoorstaande magte in die Grensoorlog kom.

Terwyl wit Suid-Afrika apartheid teen die agtergrond van die Koue Oorlog steun en agtienjariges diensplig aanvaar, dra Radio Freedom die boodskap van die vryheidstryd na jongmense in Namibië. Ook hulle neem die wapen op, en gaan van die platteland van Ovambo na sneeubedekte Moskou vir opleiding. `n Guerilla-oorlog begin. Ons skets die twee wêrelde waaruit soldate in teenoorstaande magte in die Grensoorlog kom.

Pinterest
Search