Explore Of Of, Books and more!

"Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình.Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế".  "Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi".  Sẽ có cách, đừng lo!      (Tuệ Nghi)

"Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình.Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế". "Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi". Sẽ có cách, đừng lo! (Tuệ Nghi)

Con người chắc giỏi nhất 2 việc.

Con người chắc giỏi nhất 2 việc.

Danh ngôn cà phê#12 Coffee Quotes#12

Danh ngôn cà phê#12 Coffee Quotes#12

"Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng bạn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu."

"Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng bạn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu."

Hãy đi tìm chính mình trước khi bạn đi tìm ao đó

Hãy đi tìm chính mình trước khi bạn đi tìm ao đó

Ai đó đã ôm tôi vào lòng, siết rất chặt, lắc rất mạnh. Tôi mệt quá rồi, thôi thì tiện thể, ai ôm mình thì mình dựa lại. Một bờ vai rất chắc, một vòm ngực rất rộng, và tui thoảng nghe mùi hương ngồ ngộ của xà bông đá Sài Gòn thời xưa cũ. Mùi hương đó mạnh hơn trên chiếc khăn tay chìa ra “Thôi em lau nước mắt đi rồi mình ôm nhau….khóc tiếp!” và tôi nghe một tiếng cười vang vui vẻ mà nghẹn ngào. (Chờ Em Đến San Francisco, Dương Thụy)

Ai đó đã ôm tôi vào lòng, siết rất chặt, lắc rất mạnh. Tôi mệt quá rồi, thôi thì tiện thể, ai ôm mình thì mình dựa lại. Một bờ vai rất chắc, một vòm ngực rất rộng, và tui thoảng nghe mùi hương ngồ ngộ của xà bông đá Sài Gòn thời xưa cũ. Mùi hương đó mạnh hơn trên chiếc khăn tay chìa ra “Thôi em lau nước mắt đi rồi mình ôm nhau….khóc tiếp!” và tôi nghe một tiếng cười vang vui vẻ mà nghẹn ngào. (Chờ Em Đến San Francisco, Dương Thụy)

Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây: Không động, không rung chuyển.  Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai? Không ai điều đình được Với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm Ðêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, Bậc an tịnh, trầm lặng. -Trích: Kinh Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền Giả-

Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây: Không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai? Không ai điều đình được Với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm Ðêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, Bậc an tịnh, trầm lặng. -Trích: Kinh Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền Giả-

Illustration

Pinterest
Search