Explore Poland and more!

Oddział sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja” (stoi trzeci od lewej).

Oddział sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja” (stoi trzeci od lewej).

Od prawej: szef PAS powiatu NZW Bielsk Podlaski por. Kazimierz Krasowski "Głuszec” i Janina Jankowska "Baśka”. Leży: Arkadiusz Michalak "Orlik” (zginął 8 września 1953 w walce z UB). Oddziały PAS Powiatu NZW Bielsk Podlaski walczyły w latach 1945–1954. W 1947 (już po amnestii) powstawały nowe, np. NN "Mokrego” i NN "Jesiona”.

Od prawej: szef PAS powiatu NZW Bielsk Podlaski por. Kazimierz Krasowski "Głuszec” i Janina Jankowska "Baśka”. Leży: Arkadiusz Michalak "Orlik” (zginął 8 września 1953 w walce z UB). Oddziały PAS Powiatu NZW Bielsk Podlaski walczyły w latach 1945–1954. W 1947 (już po amnestii) powstawały nowe, np. NN "Mokrego” i NN "Jesiona”.

Żołnierze Wyklęci. 1944, Wileńszczyzna. Dowództwo 5 Brygady Wileńskiej AK w marszu. Od lewej: rtm Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" [dowódca 5 Brygady], NN, NN, NN, NN, ks. Aleksander Grabowski "Ignacy" [kapelan], ppor. Wiktor Wiącek "Rakoczy" [dowódca 1 komp. 5 Brygady], NN, NN, por. Grabowski "Pancerny", ppor. Sergiusz Sprudin [fotoreporter z Komendy Okręgu]. Fot. Mikołaj Sprudin / zbiory Ośrodka KARTA.

Żołnierze Wyklęci. 1944, Wileńszczyzna. Dowództwo 5 Brygady Wileńskiej AK w marszu. Od lewej: rtm Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" [dowódca 5 Brygady], NN, NN, NN, NN, ks. Aleksander Grabowski "Ignacy" [kapelan], ppor. Wiktor Wiącek "Rakoczy" [dowódca 1 komp. 5 Brygady], NN, NN, por. Grabowski "Pancerny", ppor. Sergiusz Sprudin [fotoreporter z Komendy Okręgu]. Fot. Mikołaj Sprudin / zbiory Ośrodka KARTA.

Drugi od lewej: Stanisław Łukasik "Ryś”, czwarty: Aleksander Sochalski "Duch”; szósty: mjr Hieronim Dekutowski "Zapora”, siódmy: Jerzy Karcz "Bohun”, ósmy: Zbigniew Sochacki "Zbyszek”.

Drugi od lewej: Stanisław Łukasik "Ryś”, czwarty: Aleksander Sochalski "Duch”; szósty: mjr Hieronim Dekutowski "Zapora”, siódmy: Jerzy Karcz "Bohun”, ósmy: Zbigniew Sochacki "Zbyszek”.

Oddział ppor. Anatola Radziwonika "Olecha”; w środku siedzą ppor. "Olech” i sierż. Paweł Klikiewicz "Irena” – w latach 1943–1944 oficer do zadań specjalnych w Komendzie Ośrodka krypt. "Łąka”, poległ 17 maja 1947 w walce z NKWD pod Starodworcami k. Wasiliszek. Ciężko ranny w obie nogi osłaniał swych podkomendnych; ostatnią kulę przeznaczył dla siebie.

Oddział ppor. Anatola Radziwonika "Olecha”; w środku siedzą ppor. "Olech” i sierż. Paweł Klikiewicz "Irena” – w latach 1943–1944 oficer do zadań specjalnych w Komendzie Ośrodka krypt. "Łąka”, poległ 17 maja 1947 w walce z NKWD pod Starodworcami k. Wasiliszek. Ciężko ranny w obie nogi osłaniał swych podkomendnych; ostatnią kulę przeznaczył dla siebie.

Maj 1948. Rejon Mrozy. Oddział NSZ/NZW por. Zygmunta Jezierskiego "Orła”; w górnym rzędzie stoją od lewej: Józef Łukaszewicz "Kruk”, por. Zygmunt Jezierski "Orzeł”, NN, Czesław Gałązka "Bystry”; w rzędzie środkowym od lewej: Edward Markosik "Wichura”, Henryk Kwapisz "Ojciec”, Wiktor Zając "Hrabia”, Zbigniew Rożanowski "Marynarz”; w rzędzie dolnym od lewej: Czesław Grzywacz "Cygan”, Zdzisław Kozłowski "Dąb”, Jan Artur Kochański "Zośka”.

Maj 1948. Rejon Mrozy. Oddział NSZ/NZW por. Zygmunta Jezierskiego "Orła”; w górnym rzędzie stoją od lewej: Józef Łukaszewicz "Kruk”, por. Zygmunt Jezierski "Orzeł”, NN, Czesław Gałązka "Bystry”; w rzędzie środkowym od lewej: Edward Markosik "Wichura”, Henryk Kwapisz "Ojciec”, Wiktor Zając "Hrabia”, Zbigniew Rożanowski "Marynarz”; w rzędzie dolnym od lewej: Czesław Grzywacz "Cygan”, Zdzisław Kozłowski "Dąb”, Jan Artur Kochański "Zośka”.

Żołnierze z oddziału Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia”.

Żołnierze z oddziału Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia”.

Zaproczycy

Zaproczycy

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

Sierpień 1950. Oddział PAS Okręgu NZW Rzeszów, dowodzony przez Adama Kusza "Garbatego”. Od lewej: Tadeusz Haliniak "Opium”, Adam Kusz "Garbaty”, Wiktor Pudełko "Smutny”, Józef Kłyś "Rejonowy”, Stanisław Marciniak "Siew”, NN "Cichy”, NN "Ponury”.

Sierpień 1950. Oddział PAS Okręgu NZW Rzeszów, dowodzony przez Adama Kusza "Garbatego”. Od lewej: Tadeusz Haliniak "Opium”, Adam Kusz "Garbaty”, Wiktor Pudełko "Smutny”, Józef Kłyś "Rejonowy”, Stanisław Marciniak "Siew”, NN "Cichy”, NN "Ponury”.

Pinterest
Search