Explore Faith, Loyalty, and more!

"Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał". Nie tylko do sztambucha.

"Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał". Nie tylko do sztambucha.

"Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie". Nadal? Po tylu wiekach?

"Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie".

"...zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali". Dołączysz?

"...zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali". Dołączysz?

"Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie...". To na początek...

To na początek.

"Nie bój się, wierz tylko". Tylko i aż. Bo także: nie bój się wierzyć.

Tylko i aż.

"Wykonało się!". Na wieczność.

"Wykonało się!". Na wieczność.

"Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?". Nie wyznaczaj Bogu granic.

"Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?

"...spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: "Otwórz się"...". Nieustanna prośba Boga do człowieka.

"...spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: "Otwórz się"...". Nieustanna prośba Boga do człowieka.

"To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana". Gwarancja Przymierza.

"To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana". Gwarancja Przymierza.

"Chodźcie, posilcie się!". Nabierzcie sił do dawania świadectwa o Zmartwychwstaniu.

"Chodźcie, posilcie się!". Nabierzcie sił do dawania świadectwa o Zmartwychwstaniu.

"Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział". Dojrzewanie w wierze.

"Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział". Dojrzewanie w wierze.

"Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie". Nie ma chyba większej nagany dla ucznia Chrystusa.

"Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie". Nie ma chyba większej nagany dla ucznia Chrystusa.

"A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie". Co nas powstrzymuje?

"A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie". Co nas powstrzymuje?

"Milcz i wyjdź z niego". Ze złem się nie dialoguje.

"Milcz i wyjdź z niego".

"Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?". Radość obecności.

"Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?". Radość obecności.

"...chciał Go zobaczyć". Jest pytanie: "Po co?".

chciał Go zobaczyć". Jest pytanie: "Po co?

Pinterest
Search