Pinterest

Explore Cat, Barcelona, and more!

Efecto del uso de codones en la velocidad de traducción de la región codificante de la cápside en poblaciones del virus de la hepatitis A / Lucía d'Andrea Hirschy ; directors: Rosa M. Pintó Solé, Albert Bosch Navarro. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015]  #tesisdoctorals

Efecto del uso de codones en la velocidad de traducción de la región codificante de la cápside en poblaciones del virus de la hepatitis A / Lucía d'Andrea Hirschy ; directors: Rosa M. Pintó Solé, Albert Bosch Navarro. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015] #tesisdoctorals

Organogènesi del sistema nerviós i dels òrgans sensorials en el desenvolupament embrionari de la planària Schmidtea polychroa / Francisco Monjo Luis ; director: Rafael Romero Benedí. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2016] #tesisdoctorals

Organogènesi del sistema nerviós i dels òrgans sensorials en el desenvolupament embrionari de la planària Schmidtea polychroa / Francisco Monjo Luis ; director: Rafael Romero Benedí. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2016] #tesisdoctorals

Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes / Aaron Pérez Haase ; director: Josep Maria Ninot i Sugrañes. [Programa de Doctorat en Biologia Vegetal — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2016]. #tesisdoctorals

Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes / Aaron Pérez Haase ; director: Josep Maria Ninot i Sugrañes. [Programa de Doctorat en Biologia Vegetal — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, 2016]. #tesisdoctorals

Genoarquitectura del sistema nervioso en desarollo embrionario del anfioxo : implicaciones para el origen del cerebro de vertebrados / Beatriz Albuixech Crespo ; director: Jordi García-Fernández. [Programa de Doctorat de Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Genoarquitectura del sistema nervioso en desarollo embrionario del anfioxo : implicaciones para el origen del cerebro de vertebrados / Beatriz Albuixech Crespo ; director: Jordi García-Fernández. [Programa de Doctorat de Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Efecto del sildenafil sobre parámetros fisiológicos indicadores de rendimientos físico en condiciones de hipoxia hipobárica aguda / Andrés H. Toro Salinas ; director: Ginés Viscor Carrasco. [Programa de Doctorat en Fisiologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Fisiologia i Immunologia, 2016]  #tesisdoctorals

Efecto del sildenafil sobre parámetros fisiológicos indicadores de rendimientos físico en condiciones de hipoxia hipobárica aguda / Andrés H. Toro Salinas ; director: Ginés Viscor Carrasco. [Programa de Doctorat en Fisiologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Fisiologia i Immunologia, 2016] #tesisdoctorals

Estudi del coenzim Q10 en pacients neuropediàtrics : avenços diagnòstics i identificació de noves causes d'alteracions secundàries / Dèlia Yubero Siles ; directors: Rafael Artuch Iriberri, Raquel Montero Sánchez. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2016]  #tesisdoctorals

Estudi del coenzim Q10 en pacients neuropediàtrics : avenços diagnòstics i identificació de noves causes d'alteracions secundàries / Dèlia Yubero Siles ; directors: Rafael Artuch Iriberri, Raquel Montero Sánchez. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2016] #tesisdoctorals

Anàlisis [sic] de variants en els gens APC i UNC5C associats a càncer colorectal / Elena Sánchez Cuartielles ; director: Gabriel Capellà Munar ; tutor: Daniel Grinberg Vaisman. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015]  #tesisdoctorals

Anàlisis [sic] de variants en els gens APC i UNC5C associats a càncer colorectal / Elena Sánchez Cuartielles ; director: Gabriel Capellà Munar ; tutor: Daniel Grinberg Vaisman. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Funció de la via de senyalització de Wingless en la morfogènesi del disc d'ala de Drosophila / Maria Neus Bota i Rabassedas ; director: Xavier Franch Marro ; tutor: David Bueno Torrens. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015]  #tesisdoctorals

Funció de la via de senyalització de Wingless en la morfogènesi del disc d'ala de Drosophila / Maria Neus Bota i Rabassedas ; director: Xavier Franch Marro ; tutor: David Bueno Torrens. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Mediterranean forests in a changing environment, impacts of drought and temperature stress on tree physiology = Boscos mediterranis en un ambient canviant, impactes sobre la fisiologia dels arbres causats per la sequera i l'estrés per temperatura / Domini Sperlich ; director: Santiago Sabaté ; codirector: Josep Peñuelas. [Programa de Doctorat en Ecologia Fonamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia, 2015] #tesisdoctorals

Mediterranean forests in a changing environment, impacts of drought and temperature stress on tree physiology = Boscos mediterranis en un ambient canviant, impactes sobre la fisiologia dels arbres causats per la sequera i l'estrés per temperatura / Domini Sperlich ; director: Santiago Sabaté ; codirector: Josep Peñuelas. [Programa de Doctorat en Ecologia Fonamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia, 2015] #tesisdoctorals

Gens i migranya : anàlisi mutacional i estudis d'associació / Cèlia Sintas Vives ; director: Bru Cormand Rifà. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral, Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Gens i migranya : anàlisi mutacional i estudis d'associació / Cèlia Sintas Vives ; director: Bru Cormand Rifà. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral, Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

A New role for Sonic Hedgehog signalling in morphogenesis of the spinal cord = Nueva funciones de la vía de señalización Sonic Hedgehog en la morfogénesis de la médula espinal / Irene Gutiérrez Vallejo ; directors: Elisa Martí, Murielle Saade ; tutor: Florenci Serras. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015].  #tesisdoctorals

A New role for Sonic Hedgehog signalling in morphogenesis of the spinal cord = Nueva funciones de la vía de señalización Sonic Hedgehog en la morfogénesis de la médula espinal / Irene Gutiérrez Vallejo ; directors: Elisa Martí, Murielle Saade ; tutor: Florenci Serras. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015]. #tesisdoctorals

Ecologia espaciotemporal i relacions intra i interespecífiques de la rata d'aigua (Arvicola sapidus) en un ambient ripari de muntanya mediterrània / Isabel Mate i Alonso ; directors: Joaquim Gosàlbez Noguera, Jordi Ruiz Olmo, Miquel Salicrú Pagès. [Programa de Doctorat en Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015]  #tesisdoctorals

Ecologia espaciotemporal i relacions intra i interespecífiques de la rata d'aigua (Arvicola sapidus) en un ambient ripari de muntanya mediterrània / Isabel Mate i Alonso ; directors: Joaquim Gosàlbez Noguera, Jordi Ruiz Olmo, Miquel Salicrú Pagès. [Programa de Doctorat en Biodiversitat — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal, 2015] #tesisdoctorals

Caracterització funcional de dBigH1 : la variant germinal i embrionària d'histona H1 a Drosophila / Salvador Pérez Montero ; director: Ferran Azorín Marín ; tutora: Susana Balcells Comas. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Caracterització funcional de dBigH1 : la variant germinal i embrionària d'histona H1 a Drosophila / Salvador Pérez Montero ; director: Ferran Azorín Marín ; tutora: Susana Balcells Comas. [Programa de Doctorat en Genètica — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Genètica, 2015] #tesisdoctorals

Fire legacy in the mediterranean streams : the key roles of the riparian canopy and the top predator on food webs = Legados del fuego en ríos mediterráneos : el papel clave de la cobertura riparia y del superdepredador en las redes tróficas / Pablo Rodríguez Lozano ; directors: Narcís Prat i Fornells, Maria Rieradevall Sant. [Programa de Doctorat en Ecologia Fundamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia, 2016]  #tesisdoctorals

Fire legacy in the mediterranean streams : the key roles of the riparian canopy and the top predator on food webs = Legados del fuego en ríos mediterráneos : el papel clave de la cobertura riparia y del superdepredador en las redes tróficas / Pablo Rodríguez Lozano ; directors: Narcís Prat i Fornells, Maria Rieradevall Sant. [Programa de Doctorat en Ecologia Fundamental i Aplicada — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia, 2016] #tesisdoctorals

Movilidad de factores de virulencia del patógeno E. coli O157:H7 y otros serotipos / Alexandre Martínez Castillo ; directora: María Teresa Muniesa Pérez. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015] #tesisdoctorals

Movilidad de factores de virulencia del patógeno E. coli O157:H7 y otros serotipos / Alexandre Martínez Castillo ; directora: María Teresa Muniesa Pérez. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2015] #tesisdoctorals

Enzimas modificadoras de la pared celular vegetal : células de interés biotecnológico papelero / Liliana A. Cerda Mejía ; director: Francsico I. Javier Pastor Blasco. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2016]  #tesisdoctorals

Enzimas modificadoras de la pared celular vegetal : células de interés biotecnológico papelero / Liliana A. Cerda Mejía ; director: Francsico I. Javier Pastor Blasco. [Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia — Tesi doctoral - Universitat de Barcelona. Departament de Microbiologia, 2016] #tesisdoctorals