Pinterest

Explore Textile Design, Kaleidoscope and more!

Pillow Gunmetal Margo Selby

Pillow Gunmetal Margo Selby

Pillow Wooster Margo Selby

Pillow Wooster Margo Selby

Pillow Margate Margo Selby

Pillow Margate Margo Selby

Blue White Pillow

Blue White Pillow

Handmade silk pillow

Handmade silk pillow

woven pillow

woven pillow