Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Dung Các, Vn Chùm and more!

Người đàn ông quý tộc hút thuốc phiện tại nhà

ĐỒNG KHÁNH - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

KHẢI ĐỊNH - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

HÀM NGHI - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

REDS.VN - Chùm ảnh: Chân dung các cư dân Đông Dương 140 năm trước

REDS.VN - Chùm ảnh: Chân dung các cư dân Đông Dương 140 năm trước

BẢO ĐẠI - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

HIỆP HOÀ - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

THIỆU TRỊ - Chân Dung Các Vua Triều Nguyễn

Chân dung các nghệ sĩ tuồng ở Sài Gòn năm 1866 (ảnh: Emile Gsell)