Pinterest

Explore Couple Pics, Couple Art, and more!

With Chinese characteristics Classical, temperament, welcome to share.

Minimalist couple line art. Black and white romantic by siret

Black and white original ink drawing. Minimalist couple line art.

The lord of Eladal and his sister

A Wei Wei's illustrations Diaozhu jade puzzle should be in the ancient wind .

Nước mắt ai lẳng lặng rơi Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi Họ kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu.

Nước mắt ai lẳng lặng rơi Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi Họ kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu.

Ta điên cuồng trông vô vọng cũng chỉ muốn dược ở bên chàng. Nhưng ta nhận ra tất cả ta làm chỉ vô ích bởi vì...chàng chưa hề ái ta.

♚ South kite away from the dream ✿ ★ ❤ collection to the flowers between the words _ petals