Explore these ideas and much more!

بهروز پرستویی، پسر پرویز پرستویی سال هاست در واحد مدیریت ارتباطات متروی تهران مشغول به کار است و اخیرا شنیده شده قرار است به پستی بالاتر هم ارتقاء یابد.  ماجرای جنجالی ارتقاء ناگهانی در سمت های مترو! در حالی که محسن سرخو عضو شورای شهر تهران به افشاگری درباره استخدام

بهروز پرستویی، پسر پرویز پرستویی سال هاست در واحد مدیریت ارتباطات متروی تهران مشغول به کار است و اخیرا شنیده شده قرار است به پستی بالاتر هم ارتقاء یابد. ماجرای جنجالی ارتقاء ناگهانی در سمت های مترو! در حالی که محسن سرخو عضو شورای شهر تهران به افشاگری درباره استخدام

Pinterest
Search