Explore Råbjerg Mile and more!

Råbjerg mile, danmarks største vandreklit.

Råbjerg mile, danmarks største vandreklit.

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser.  Former for Klitter:  Vandreklitter: Klitter, der ikke sikres, kan vandre langt i løbet af forholdsvis kort tid. Den største vandreklit i Danmark, som nu er fredet og altså får lov til at bevæge sig frit, er Råbjerg Mile ved Skagen. Klitten bevæger sig i øst-vestlig retning og er formet som en såkaldt parabelklit med to lange parabel-arme, der strækker sig mod vest. Den andenstørste vandreklit i Danmark er…

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser. Former for Klitter: Vandreklitter: Klitter, der ikke sikres, kan vandre langt i løbet af forholdsvis kort tid. Den største vandreklit i Danmark, som nu er fredet og altså får lov til at bevæge sig frit, er Råbjerg Mile ved Skagen. Klitten bevæger sig i øst-vestlig retning og er formet som en såkaldt parabelklit med to lange parabel-arme, der strækker sig mod vest. Den andenstørste vandreklit i Danmark er…

Deserts in Africa | This is the image many people have of the Sahara: a vast sea of sand ...

Deserts in Africa | This is the image many people have of the Sahara: a vast sea of sand ...

Plitvice lakes National Park, Croatia - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time. http://travelnerdnici.com

Plitvice lakes National Park, Croatia - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time. http://travelnerdnici.com

The Pink beach stands in Budelli, one of the islands of Sardinia (Italy). This odd beach takes name from the particular pink coral colour of the sand, due to the numerous shells and little fragments of red corals.

The Pink beach stands in Budelli, one of the islands of Sardinia (Italy). This odd beach takes name from the particular pink coral colour of the sand, due to the numerous shells and little fragments of red corals.

Looking to bag some peaks this summer? Here's the 5 Best Beginner Fourteeners in #Colorado. #hiking #outdoorwomen

Looking to bag some peaks this summer? Here's the 5 Best Beginner Fourteeners in #Colorado. #hiking #outdoorwomen

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. *Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa). Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser. Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på…

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser. Forklit. Forstrand og begyndende klitdannelser. Forklit eller Forstrand og begyndende klitdannelser er en naturtype (nummer 2110) på Naturstyrelsens liste over naturtyper der skal beskyttes, og som danner udpegningsgrundlaget for naturplanerne under Natura 2000-netværket i Danmark. Forklitten er begyndende klitdannelser der dannes ved sandfygning omkring strandvolde og hævede sandflader, længst inde på…

Kystklitter. En klit er i geografi en bakke af sand dannet af vindens bevægelser. Forklit. Forstrand og begyndende klitdannelser. Forklit eller Forstrand og begyndende klitdannelser er en naturtype (nummer 2110) på Naturstyrelsens liste over naturtyper der skal beskyttes, og som danner udpegningsgrundlaget for naturplanerne under Natura 2000-netværket i Danmark. Forklitten er begyndende klitdannelser der dannes ved sandfygning omkring strandvolde og hævede sandflader, længst inde på…

Pinterest
Search