Explore Website, Photos, and more!

Điện thoại Siemens Openstage 30T THEGIOITONGDAI - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỔNG ĐÀI SIEMENS Văn phòng công ty: 34/32 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP Hồ Chí Minh Hotline : 0903.379.585 - 0968.878.981 Email: info@thegioitongdai.com.vn

Điện thoại Siemens Openstage 30T THEGIOITONGDAI - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỔNG ĐÀI SIEMENS Văn phòng công ty: 34/32 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP Hồ Chí Minh Hotline : 0903.379.585 - 0968.878.981 Email: info@thegioitongdai.com.vn

Điện thoại Siemens Openstage 15T THEGIOITONGDAI - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỔNG ĐÀI SIEMENS Văn phòng công ty: 34/32 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP Hồ Chí Minh Hotline : 0903.379.585 - 0968.878.981 Email: info@thegioitongdai.com.vn

Điện thoại Siemens Openstage 15T THEGIOITONGDAI - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỔNG ĐÀI SIEMENS Văn phòng công ty: 34/32 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP Hồ Chí Minh Hotline : 0903.379.585 - 0968.878.981 Email: info@thegioitongdai.com.vn

Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Free PBX system - [thegioitongdai.com.vn]THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Free PBX system - [thegioitongdai.com.vn]THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

IVR Option THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

IVR Option THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Active Web - Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Active Web - Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Active Callback THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Active Callback THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Active Email - Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Active Email - Contact Detail THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Active Voice THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add          : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel           : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax          : 08.6 265 4191 Mobile       : 0968 878 981 Email         : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website       : www.thegioitongdai.com.vn

Active Voice THE GIOI TONG DAI – SIEMENS AUTHORIZED DISTRIBUTOR Add : 46 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp HCM Tel : 08.6 265 1103 Ext 102 Fax : 08.6 265 4191 Mobile : 0968 878 981 Email : khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn Website : www.thegioitongdai.com.vn

Pinterest
Search