Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

หนังสืออรหันต์ห้าแผ่นดิน ได้นำไปถวายวัดสังฆทานเป็นที่เรียบร้อย เพราะอนิสงค์ในสายบุญแห่งศรัทธาที่กัลยาณมิตรร่วมกันจัดทำ ข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้นำไปถวายกระจายบุญเท่านั้น กราบอนุโมทนาบุญทุกๆท่านและตลอดจนผู้ที่นำหนังสือแม่ไปใช้ขอให้ได้รับอนิสงค์นี้ ทั่วกันคะ สาธุ

ทุกภาพแม่ท่านบุญเรือน สำคัญเสมอใจ

สัจจะ รักษาศีล ทุกสิ่งเป็นไปได้

คุณยายนพรัตน์..ศิษย์ก้นกุฏิแม่ท่าน

ครอบครัว ทองนาค

คุณตาชูชาติ ทองนาค