Pinterest

Explore Kites and more!

10931383_903097729734301_8630362801919017487_n.png (851×315)

10931383_903097729734301_8630362801919017487_n.png (851×315)

Sea Glass and Pebble Art Limited Edition Flying by TwoKissingFish

Sea Glass and Pebble Art Limited Edition Flying by TwoKissingFish

I hope I can look back one day and said I did these. Its not always about the bigger things in live. The small things like little wishes or dancing or imagining help you get through and make life all the more special and fulfilling.

I hope I can look back one day and said I did these. Its not always about the bigger things in live. The small things like little wishes or dancing or imagining help you get through and make life all the more special and fulfilling.

“Một trong những câu nói dối kinh điển: Yên tâm, cô không cắt mái ngắn quá đâu. Vâng, và kết quả là cháu phải ở nhà hết một tuần sau.” { xinchaongayxua } des by HinaNg@Kites Quotes

“Một trong những câu nói dối kinh điển: Yên tâm, cô không cắt mái ngắn quá đâu. Vâng, và kết quả là cháu phải ở nhà hết một tuần sau.” { xinchaongayxua } des by HinaNg@Kites Quotes

rupi kaur - kite illustration// lost childhood

rupi kaur - kite illustration// lost childhood

“November. Please make a good start to end with a big smile.”  Kites Quotes

“November. Please make a good start to end with a big smile.” Kites Quotes

Rainbow Explosion Slime : How to make fluffy slime that explodes into rainbows, BLOW YOUR MIND!

Rainbow Explosion Slime : Magic Rainbows

Rainbow Explosion Slime : How to make fluffy slime that explodes into rainbows, BLOW YOUR MIND!

THANK YOU<<<Sick story, my Romeo and Juliet essay was basically "prove the deaths were the parents' fault and after a while I said to myself, "I've done this essay before wtf" About four months ago, Leelah's story was included in a speech I gave.

THANK YOU<<<Sick story, my Romeo and Juliet essay was basically "prove the deaths were the parents' fault and after a while I said to myself, "I've done this essay before wtf" About four months ago, Leelah's story was included in a speech I gave.

“Một trang hảo hán cho dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ, mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình.”  {Mộ Ngôn - Hoa Tư Dẫn- Đường Thất Công Tử}  des by minjay1608@Kites Quotes

“Một trang hảo hán cho dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ, mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình.” {Mộ Ngôn - Hoa Tư Dẫn- Đường Thất Công Tử} des by minjay1608@Kites Quotes

“Khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau, mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ, nói chi là bạn bè?”  {Nhà bên có sói - Gia Diệp Mạn}  des by tieuchinhthai@ Kites Quotes

“Khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau, mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ, nói chi là bạn bè?” {Nhà bên có sói - Gia Diệp Mạn} des by tieuchinhthai@ Kites Quotes