Explore Quotes and more!

Bèo còn nơi đây!

Bèo còn nơi đây!

đùm dừa thương giùm nhau

đùm dừa thương giùm nhau

nắng có còn đó không?

nắng có còn đó không?

ngỏ nhỏ vào nhà

ngỏ nhỏ vào nhà

chồi non mọc vội

chồi non mọc vội

nhà nhỏ

nhà nhỏ

súng trắng bạc phận

súng trắng bạc phận

góc đó tối lắm

góc đó tối lắm

chạy kịp nắng

chạy kịp nắng

Photography: Một Sài Gòn Rất Khác

Photography: Một Sài Gòn Rất Khác

Pinterest
Search