Explore Tim O'brien, Multimedia and more!

Dụng cụ văn phòng - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Dụng cụ văn phòng - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Đĩa CD-WILD WOLF.Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508M- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội).Thành viên nhóm: Mai Diệu Huyền. Nguyễn Hoài Anh. Trần Văn Huấn. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

Đĩa CD-WILD WOLF.Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508M- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội).Thành viên nhóm: Mai Diệu Huyền. Nguyễn Hoài Anh. Trần Văn Huấn. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

logo quy chuẩn-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

logo quy chuẩn-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

danh thiếp-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

danh thiếp-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

văn phòng-SEN Food Processing Company. Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508M- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội). Thành viên nhóm: Hà Chí Nhân. Vũ Ngân Châu. Lê Phương Thảo. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

văn phòng-SEN Food Processing Company. Sản phẩm đồ án kì 1 của nhóm học viên D1508M- Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch - Hà Nội). Thành viên nhóm: Hà Chí Nhân. Vũ Ngân Châu. Lê Phương Thảo. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

bộ văn phòng-Bộ nhận diện thương hiệu OnMart.Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508H1- Arena Multimedia (Trúc Khê -HN).Thành viên nhóm: Nguyễn Ngọc Hào. Vũ Mạnh Hùng. Bế Thu Hà. Bùi Quang Minh. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

bộ văn phòng-Bộ nhận diện thương hiệu OnMart.Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508H1- Arena Multimedia (Trúc Khê -HN).Thành viên nhóm: Nguyễn Ngọc Hào. Vũ Mạnh Hùng. Bế Thu Hà. Bùi Quang Minh. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

divorce lawyer card

Funny pictures about A divorce lawyer's business card. Oh, and cool pics about A divorce lawyer's business card. Also, A divorce lawyer's business card photos.

phong bì lớn - Rượu Vang INDOCHINE. Bộ nhận diện thương hiệu. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội). Thành viên nhóm: Nguyễn Văn Hiệp. Hoàng Thu Uyên. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

phong bì lớn - Rượu Vang INDOCHINE. Bộ nhận diện thương hiệu. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội). Thành viên nhóm: Nguyễn Văn Hiệp. Hoàng Thu Uyên. Giáo viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

thẻ nhân viên-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

thẻ nhân viên-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

Pinterest
Search