Explore Vinh Điểm, Tìm Xe and more!

Explore related topics

Dụng cụ văn phòng - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Dụng cụ văn phòng - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Card visit - Đồ án học kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Café Racer, nhóm học viên lớp D1308I - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Thực hiện Bùi Tiến Dũng, Phùng Ngọc Hưng, Trần Vân Anh. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Card visit - Đồ án học kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Café Racer, nhóm học viên lớp D1308I - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Thực hiện Bùi Tiến Dũng, Phùng Ngọc Hưng, Trần Vân Anh. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Giấy viết thư - Sản phẩm đồ án Kì 1 của nhóm học viên lớp D1503M - Arena Hanoi (Trúc Khê). Thành viên nhóm: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Đức Anh, Đặng Thu Thủy. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Giấy viết thư - Sản phẩm đồ án Kì 1 của nhóm học viên lớp D1503M - Arena Hanoi (Trúc Khê). Thành viên nhóm: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Đức Anh, Đặng Thu Thủy. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Thẻ nhân viên  - Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H -Arena Multimedia -Trúc Khê -HN. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ÂM nhạc và Vũ kịch 2/7. Thời gian thực hiện:1 tháng. Thành viên nhóm: Phạm Công Thành, Nguyễn Sơn Tùng, Mai Thùy Linh. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Thẻ nhân viên - Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H -Arena Multimedia -Trúc Khê -HN. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ÂM nhạc và Vũ kịch 2/7. Thời gian thực hiện:1 tháng. Thành viên nhóm: Phạm Công Thành, Nguyễn Sơn Tùng, Mai Thùy Linh. Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Giao diện web - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Giao diện web - Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Nguyễn Quỳnh Phương, Đặng Thái Thụy, Nguyễn Đức Vinh. Điểm: 81 điểm. Giảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Quang Chiến

Standee - Sản phẩm của các bạn học viên lớp D1308M. Bộ quy chuẩn và hệ thống ứng dụng của logo sự kiện Hanoi Guitar Festival. Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Đức. Thực hiện: Nguyễn Lê Hà Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Lưu Quang Huy

Standee - Sản phẩm của các bạn học viên lớp D1308M. Bộ quy chuẩn và hệ thống ứng dụng của logo sự kiện Hanoi Guitar Festival. Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Đức. Thực hiện: Nguyễn Lê Hà Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Lưu Quang Huy

Poster - Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Wacha House Bakery. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội). Trịnh Đình Tuấn, Phùng Thúy Thúy, Nguyễn Thị Phương Huyền. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Poster - Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Wacha House Bakery. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế. Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội). Trịnh Đình Tuấn, Phùng Thúy Thúy, Nguyễn Thị Phương Huyền. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Poster - Đồ án học kỳ 1 - Bộ nhận diện thương hiệu Khaôx Nhóm tác giả: Nhóm học viên Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội) Mạc Minh Châu Lương Anh Thắng Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Poster - Đồ án học kỳ 1 - Bộ nhận diện thương hiệu Khaôx Nhóm tác giả: Nhóm học viên Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội) Mạc Minh Châu Lương Anh Thắng Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Sunrise Resort, lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Đỗ Thị Hương Thảo, Dương Văn Thành, Ngô Phương Linh. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

Đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Sunrise Resort, lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội). Những người thực hiện: Đỗ Thị Hương Thảo, Dương Văn Thành, Ngô Phương Linh. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Lợi

phong bì lớn-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

phong bì lớn-Bộ nhận diện thương hiệu TOP FIELD. Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1508K - Arena Phạm Văn Bạch.Thành viên nhóm: Thượng Lê Việt Hoàng. Nguyễn Hữu Bắc. Nguyễn Đức Chung. Lê Tuấn Anh. Giảng viên hướng dẫn: Trần Quốc Lợi

Pinterest
Search