Explore Web News, Internet News and more!

גורמים רשמיים ברשות הדואר האמריקאית חשפו שבחודש נובמבר האחרון בוצעה פריצה למחשבי הרשות ובה ככל הנראה נגנבו פרטים אישיים ומידע בריאותי של 485 אלף עובדים. הנתונים הרגישים אוחסנו בקובץ הקשור לתביעות זכיות רפואיות שנפרץ. הקובץ הזה, יחד עם מידע אישי הקשור לעובדים, נפרץ כבר חודשיים קודם לכן, בחודש ספטמבר, לאחר שהאקרים פיצחו בקלות את סיסמת השרת של רשות הדואר (מעין סיסמת ברירת-מחדל חלשה ביותר).

גורמים רשמיים ברשות הדואר האמריקאית חשפו שבחודש נובמבר האחרון בוצעה פריצה למחשבי הרשות ובה ככל הנראה נגנבו פרטים אישיים ומידע בריאותי של 485 אלף עובדים. הנתונים הרגישים אוחסנו בקובץ הקשור לתביעות זכיות רפואיות שנפרץ. הקובץ הזה, יחד עם מידע אישי הקשור לעובדים, נפרץ כבר חודשיים קודם לכן, בחודש ספטמבר, לאחר שהאקרים פיצחו בקלות את סיסמת השרת של רשות הדואר (מעין סיסמת ברירת-מחדל חלשה ביותר).

Pinterest
Search