Explore these ideas and much more!

زشت است که #شاعر وسط خواندن یک #شعر با آمدن واژه ی #برگرد ! بگرید...

زشت است که #شاعر وسط خواندن یک #شعر با آمدن واژه ی #برگرد ! بگرید...

... حوض نقاشی - حسین پناهی  یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی، تعطیل است ! و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند !    .     .     .     .     .     .     .     .

... حوض نقاشی - حسین پناهی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی، تعطیل است ! و بچسبانی پشت شیشه ی افکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال سوت بزنی در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بمانند ! . . . . . . . .

حوض نقاشی - سیدمحمد مرکبیان این شهر همین نبودنت را کم داشت که کامل شد

حوض نقاشی - سیدمحمد مرکبیان این شهر همین نبودنت را کم داشت که کامل شد

حوض نقاشی - فروغ فرخزاد ... من پری کوچک غمگینی را می شناسم که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

حوض نقاشی - فروغ فرخزاد ... من پری کوچک غمگینی را می شناسم که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

ادمها خوب از یاد نمیرن از دل نمیرن، از ذهن نمیرن ولی زودتر از اینکه فکرش رو کنی از پیشت میرن....

ادمها خوب از یاد نمیرن از دل نمیرن، از ذهن نمیرن ولی زودتر از اینکه فکرش رو کنی از پیشت میرن....

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

Poem

حوض نقاشی - کیکاووس یاکیده ... مرا ببخش كه با دوريت زنده ام هنوز

حوض نقاشی - کیکاووس یاکیده ... مرا ببخش كه با دوريت زنده ام هنوز

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

اشعار احساسی,ترانه های زیبا,نقل قول های آموزنده, دل نوشته های عاشقانه,جملات الهام بخش,عکس نوشته های رمانتیک,تصاویر خلاقانه,عکس های فانتزی

Pinterest
Search