Explore Places To Visit, Html, and more!

Sống là phải mạnh mẽ vươn lên

Sống là phải mạnh mẽ vươn lên

" Đừng bao giờ để ai đó nói con rằng con không thể làm được điều đó. Thậm chí cả bố..  Nếu có ước mơ, con phải bảo vệ ước mơ của con. Khi người ta không thể làm được điều gì, họ sẽ nói rằng con cũng không làm được như họ. Nếu con muốn cái gì, tự đi mà đạt lấy nó. Hết! "

" Đừng bao giờ để ai đó nói con rằng con không thể làm được điều đó. Thậm chí cả bố.. Nếu có ước mơ, con phải bảo vệ ước mơ của con. Khi người ta không thể làm được điều gì, họ sẽ nói rằng con cũng không làm được như họ. Nếu con muốn cái gì, tự đi mà đạt lấy nó. Hết! "

“Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết, vì sao lại không thể vì ta mà sống?”  Say mê không về - Đông Tẫn Hoan

“Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết, vì sao lại không thể vì ta mà sống?” Say mê không về - Đông Tẫn Hoan

tiền đôi khi không phải là tất cả. Có thể chỉ cần những cử chỉ nhỏ cũng làm nên chuyện và mang đến một cái gì đó thực sự có ý nghĩa. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng không cần phải giúp đỡ tất cả mọi người hay phải giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới thì bạn mới khác biệt. Sự khác biệt của một người đôi khi đến xuất hiện tại một thời điểm, thậm chí sự khác biệt nhỏ cũng có thể trở thành vĩ đại.

tiền đôi khi không phải là tất cả. Có thể chỉ cần những cử chỉ nhỏ cũng làm nên chuyện và mang đến một cái gì đó thực sự có ý nghĩa. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng không cần phải giúp đỡ tất cả mọi người hay phải giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới thì bạn mới khác biệt. Sự khác biệt của một người đôi khi đến xuất hiện tại một thời điểm, thậm chí sự khác biệt nhỏ cũng có thể trở thành vĩ đại.

Có phải tình yêu khi đến một lúc nào đó sẽ nhạt đi và người ta chẳng còn thiết tha nhau nữa? - Ảnh 2.

Có phải tình yêu khi đến một lúc nào đó sẽ nhạt đi và người ta chẳng còn thiết tha nhau nữa? - Ảnh 2.

Những suy tư giúp bạn sống đẹp hơn mỗi ngày - Con Tin Chúa Ơi

Những suy tư giúp bạn sống đẹp hơn mỗi ngày - Con Tin Chúa Ơi

Nếu bạn giỏi một việc nào đó --> đừng bao giờ làm việc đó miễn phí  http://eduviet.vn/index.php/Kien-thuc-nhan-su/

Nếu bạn giỏi một việc nào đó --> đừng bao giờ làm việc đó miễn phí http://eduviet.vn/index.php/Kien-thuc-nhan-su/

Hãy làm điều gì mình thích và hãy thích những gì mình làm..

Hãy làm điều gì mình thích và hãy thích những gì mình làm..

So sánh mình với người khác là hạ thấp, xúc phạm chính mình. Chỉ nên và luôn so sánh bản thân để thấy mình đã thay đổi thực sự....

So sánh mình với người khác là hạ thấp, xúc phạm chính mình. Chỉ nên và luôn so sánh bản thân để thấy mình đã thay đổi thực sự....

Pinterest
Search