Explore Stockholm, Danmark, and more!

1943 klev en anonym ombord på ett brittiskt Mosquitoplan på Bromma flygplats, Stockholm. Framför sig hade Mosquiton det tyska luftförsvarets blockering över Danmark & Kattegatt. Mosquiton landade på flygfältet i Leuchars, Skottland. Britterna hade med bistånd av svenska myndigheter genomfört 2:a världskrigets viktigaste kupper: Niels Bohr smugglades framför tyskarna i ett ockuperat Danmark. Tyskarna hade försökt få tag på  judiskättade Bohr. Flykten organiserades av danska motståndsrörelsen.

1943 klev en anonym ombord på ett brittiskt Mosquitoplan på Bromma flygplats, Stockholm. Framför sig hade Mosquiton det tyska luftförsvarets blockering över Danmark & Kattegatt. Mosquiton landade på flygfältet i Leuchars, Skottland. Britterna hade med bistånd av svenska myndigheter genomfört 2:a världskrigets viktigaste kupper: Niels Bohr smugglades framför tyskarna i ett ockuperat Danmark. Tyskarna hade försökt få tag på judiskättade Bohr. Flykten organiserades av danska motståndsrörelsen.

Den svenske frivilligsoldaten Bo Nilsson går över floden Jandeba i spetsen för en jägarpatrull. Bakom honom går översergeant Nils Uno Bengtsson, affärsbiträde från Stockholm, den danska frivillige sergeant Hauren och två österbottniska jägare. (Bild: SA-Kuva.)

Den svenske frivilligsoldaten Bo Nilsson går över floden Jandeba i spetsen för en jägarpatrull. Bakom honom går översergeant Nils Uno Bengtsson, affärsbiträde från Stockholm, den danska frivillige sergeant Hauren och två österbottniska jägare. (Bild: SA-Kuva.)

Kvällskvisten 1719-08-13 gjorde ryssarna en manöver vid Baggensstäket. Baggensstäket med en infart på ca 1,6 km  med den smalaste passagen utmed ca 35 km långa ”Södra farleden” som sträcker sig från Östersjön in mot Stockholm.Vattenvägen hade inte använts för tyngre båttrafik sedan 1500-talet då sundet p.g.a. landhöjningen blivit allt för grunt; genom kungligt påbud hänvisades istället den tyngre båttrafiken till ”Norra farleden” förbi Vaxholm.

Kvällskvisten 1719-08-13 gjorde ryssarna en manöver vid Baggensstäket. Baggensstäket med en infart på ca 1,6 km med den smalaste passagen utmed ca 35 km långa ”Södra farleden” som sträcker sig från Östersjön in mot Stockholm.Vattenvägen hade inte använts för tyngre båttrafik sedan 1500-talet då sundet p.g.a. landhöjningen blivit allt för grunt; genom kungligt påbud hänvisades istället den tyngre båttrafiken till ”Norra farleden” förbi Vaxholm.

1719-08-13 anlände Södermanlands regemente med 700 man till Baggensstäket för att undsätta tremänningarna. Strider utkämpades på båda sidor av sundet under några timmar. Enligt svensk tradition besegrades ryssarna - Södermanlands regemente belönades rikligt för sina insatser att rädda huvudstaden från att brännas ner. Men besegrades verkligen ryssarna vid Baggensstäket? Och var det verkligen tsar Peters intention att inta Stockholm?

1719-08-13 anlände Södermanlands regemente med 700 man till Baggensstäket för att undsätta tremänningarna. Strider utkämpades på båda sidor av sundet under några timmar. Enligt svensk tradition besegrades ryssarna - Södermanlands regemente belönades rikligt för sina insatser att rädda huvudstaden från att brännas ner. Men besegrades verkligen ryssarna vid Baggensstäket? Och var det verkligen tsar Peters intention att inta Stockholm?

Karl XII sågs kanske ofta som skygg/blyg för sin samtid men tillsammans med sin kusin arrangerades så vilda tilltag att prästerna i staden höll mässa för att han skulle växa sig in i sitt ansvar istället för att vara som ett kungabarn. Sommaren 1698 befann sig kusinen hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp  i Stockholm i syfte att gifta sig med Karl XII:s syster – Hedvig Sofia. Berättelserna om deras framfart kallas gemensamt för det Holsteinska raseriet.

Princess Hedvig Sofia of Sweden - and her husband Frederik IV, Duke von Holstein-Gottorp - She was the sister of King Karl XII and Queen Ulrika Eleonora I of Sweden, cousin of the kings of Poland & Denmark.

Den svenske Waffen-SSsoldaten Gösta Borg hade sett grymheterna på östfronten, och innan han åkte hem överlämnade han en rapport om godtyckliga avrättningar till svenske militärattachén i Berlin. Väl framme i Stockholm hemligstämplades rapporten omgående istället för att delgivas en större krets.

Den svenske Waffen-SSsoldaten Gösta Borg hade sett grymheterna på östfronten, och innan han åkte hem överlämnade han en rapport om godtyckliga avrättningar till svenske militärattachén i Berlin. Väl framme i Stockholm hemligstämplades rapporten omgående istället för att delgivas en större krets.

Vet du vad FOKK är för något? Det är ett självständigt forskningsprojekt på Försvarshögskolan i Stockholm som leds av professor Kent Zetterberg sedan 2002. FOKK = "Försvaret och det kalla kriget" som stöddes i början av Högkvarteret.

Vet du vad FOKK är för något? Det är ett självständigt forskningsprojekt på Försvarshögskolan i Stockholm som leds av professor Kent Zetterberg sedan 2002. FOKK = "Försvaret och det kalla kriget" som stöddes i början av Högkvarteret.

Man kan läsa om hur ca 400 tremänningar dåtidens hemvärnssoldater under fortifikationsöversten Baltzar von Dahlheims befäl befäste Baggensstäkets inlopp om ryssarna skulle göra försök att nå Stockholm via gamla ”Södra farleden”. Knapens hål fixades med fartyg sänkta med sten som bildade mur ovanför vattnet. I Skogsö, Södermanland uppfördes timmerskansar. Stäkesund försågs med försänkningar samt  jordskans  i förbindelse till försänkningarna på Gammeludden, Uppland bestyckad med…

Man kan läsa om hur ca 400 tremänningar dåtidens hemvärnssoldater under fortifikationsöversten Baltzar von Dahlheims befäl befäste Baggensstäkets inlopp om ryssarna skulle göra försök att nå Stockholm via gamla ”Södra farleden”. Knapens hål fixades med fartyg sänkta med sten som bildade mur ovanför vattnet. I Skogsö, Södermanland uppfördes timmerskansar. Stäkesund försågs med försänkningar samt jordskans i förbindelse till försänkningarna på Gammeludden, Uppland bestyckad med…

Ur Kent Zetterbergs uppsats "Horisonten klarnar" s. 196: En analys daterad Jan.1945 sades att Sverige sedan Thörnells avgång som överbefälhavare i april 1944 hade närmat sig de allierade  & faran för svenskt krigsinträde kom allt närmare. Det antyddes att den nye ÖB general Jung arbetade i denna riktning. Detta krävde enligt OKW[tyska överkommandot] kraftfulla motåtgärder. Nu inrättade man avskjutningsramper för V1 & V2-raketer i syfte att kunna beskjuta Stockholm.

Ur Kent Zetterbergs uppsats "Horisonten klarnar" s. 196: En analys daterad Jan.1945 sades att Sverige sedan Thörnells avgång som överbefälhavare i april 1944 hade närmat sig de allierade & faran för svenskt krigsinträde kom allt närmare. Det antyddes att den nye ÖB general Jung arbetade i denna riktning. Detta krävde enligt OKW[tyska överkommandot] kraftfulla motåtgärder. Nu inrättade man avskjutningsramper för V1 & V2-raketer i syfte att kunna beskjuta Stockholm.

Jan Waernberg, Vetenskapsredaktör, flygexpert: Familjen Waernberg flyttade från Stockholm till Lund 1961. Waernbergska familjen fick då ett nytt land att upptäcka -  Danmark och fick sitt första starka intryck; när färjan passerade örlogshamnen där oftast Dannebrogen låg förankrad, sågs en massa tyska motortorpedbåtar (E-båtar)som övertagits av danska marinen efter kriget. Sedan lade vi till vid Langelinie där de tyska lastfartygen lastade av soldater på morgonen den 9 april 1940.

Jan Waernberg, Vetenskapsredaktör, flygexpert: Familjen Waernberg flyttade från Stockholm till Lund 1961. Waernbergska familjen fick då ett nytt land att upptäcka - Danmark och fick sitt första starka intryck; när färjan passerade örlogshamnen där oftast Dannebrogen låg förankrad, sågs en massa tyska motortorpedbåtar (E-båtar)som övertagits av danska marinen efter kriget. Sedan lade vi till vid Langelinie där de tyska lastfartygen lastade av soldater på morgonen den 9 april 1940.

Pinterest
Search