Explore Poland and more!

Fontanna - piramida, Rynek Główny w Krakowie

Fontanna - piramida, Rynek Główny w Krakowie

The Centennial Hall in Wroclaw, Poland

The Centennial Hall in Wroclaw, Poland

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

This historic Wrocław water tower is situated in Borek, the district of Krzyki that is the southern borough of Wrocław, Poland. The water tower in Wrocław was designed by Karl Klimm, a reputed local architect.The tower is 63 meters (207 ft) high. It was equipped with an electric lift from the very beginning. From June 1906 the lift allowed people to reach an observation deck situated at a height of 42 meters (138 ft). In 1995 the building was converted to a stylish restaurant complex

This historic Wrocław water tower is situated in Borek, the district of Krzyki that is the southern borough of Wrocław, Poland. The water tower in Wrocław was designed by Karl Klimm, a reputed local architect.The tower is 63 meters (207 ft) high. It was equipped with an electric lift from the very beginning. From June 1906 the lift allowed people to reach an observation deck situated at a height of 42 meters (138 ft). In 1995 the building was converted to a stylish restaurant complex

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search