Explore Dragon Boat Festival, Round Round, and more!

LiaoNing Pan ZhenBo vs. SiChuan LuWenSheng (2014-05-31) Event: 2014 CongQing City Dragon Boat Festival Xiangqi Tournament Round: Round 3 Date: 2014-05-31 Result: Red Win PHAN CHẤN BA vs. LỤC VĂN THẮNG Giải đấu: 2014 CongQing City Dragon Boat Festival Xiangqi Tournament Vòng: Round 3 Ngày: 2014-05-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2mhWWSd

LiaoNing Pan ZhenBo vs. SiChuan LuWenSheng (2014-05-31) Event: 2014 CongQing City Dragon Boat Festival Xiangqi Tournament Round: Round 3 Date: 2014-05-31 Result: Red Win PHAN CHẤN BA vs. LỤC VĂN THẮNG Giải đấu: 2014 CongQing City Dragon Boat Festival Xiangqi Tournament Vòng: Round 3 Ngày: 2014-05-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2mhWWSd

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 2bak4/4a4/9/7C1/6b2/4p1N2/1n3c2P/4B4/4A4/2B1KA3 Answer: http://ift.tt/2pdmC5k

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 2bak4/4a4/9/7C1/6b2/4p1N2/1n3c2P/4B4/4A4/2B1KA3 Answer: http://ift.tt/2pdmC5k

HeNan ZhaoZiYu vs. ZheJiang JiXingHai (2016-07-23) Event: 2016 China National XiangQi League Round: Round 10 Date: 2016-07-23 Result: Red Win TRIỆU TỬ VŨ vs. CÁT TINH HẢI Giải đấu: 2016 China National XiangQi League Vòng: Round 10 Ngày: 2016-07-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2a6Ucia

HeNan ZhaoZiYu vs. ZheJiang JiXingHai (2016-07-23) Event: 2016 China National XiangQi League Round: Round 10 Date: 2016-07-23 Result: Red Win TRIỆU TỬ VŨ vs. CÁT TINH HẢI Giải đấu: 2016 China National XiangQi League Vòng: Round 10 Ngày: 2016-07-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2a6Ucia

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 5a3/4k4/4e4/6H2/2p3e2/9/3R5/1hrC4C/4p4/1c1K1c2r Answer: http://ift.tt/2tHZtqI

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 5a3/4k4/4e4/6H2/2p3e2/9/3R5/1hrC4C/4p4/1c1K1c2r Answer: http://ift.tt/2tHZtqI

HeBei Shen Peng vs. FuJian Zheng YiHong (2012-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament Round: Round 1 Date: 2012-06-07 Result: Red Win THÂN BẰNG vs. TRỊNH NHẤT HOẰNG Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament Vòng: Round 1 Ngày: 2012-06-07 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1PAm8si

HeBei Shen Peng vs. FuJian Zheng YiHong (2012-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament Round: Round 1 Date: 2012-06-07 Result: Red Win THÂN BẰNG vs. TRỊNH NHẤT HOẰNG Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament Vòng: Round 1 Ngày: 2012-06-07 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1PAm8si

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/5N3/9/9/6p2/5K3/9 Answer: http://ift.tt/2dw3ycO

Red first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/5N3/9/9/6p2/5K3/9 Answer: http://ift.tt/2dw3ycO

HongKong Huang XueQian vs. BeiJing Jiang Chuan (2012-05-19) Event: 2012 4th HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group A Round: Round 2 Date: 2012-05-19 Result: Blue Win HUỲNH HỌC KHIÊM vs. TƯỞNG XUYÊN Giải đấu: 2012 4th HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group A Vòng: Round 2 Ngày: 2012-05-19 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28MAQ3V

Sichuan, Li ShaoGeng Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: Result:.

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức.  Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức.  Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng Fen: 2echa3/4h4/2Hk1ac2/2p3p2/9/2H6/9/5p3/4p4/5K3 Answer: http://bit.ly/1Ng7qHE

A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng Fen: 2echa3/4h4/2Hk1ac2/2p3p2/9/2H6/9/5p3/4p4/5K3 Answer: http://bit.ly/1Ng7qHE

Pinterest
Search