Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Controversy Kpopmusic, History Knowledge and more!

Jimin and Seolhyun apologize for their recent history knowledge controversy - http://www.kpopmusic.com/artists/jimin-and-seolhyun-apologize-for-their-recent-history-knowledge-controversy.html

from Bloglovin’

Song Jae Rim y Kim So Eun de “We Got Married”, son cercanos e íntimos en sesión para Allure (Soompi Spanish)

Song Jae Rim y Kim So Eun de “We Got Married”, son cercanos e íntimos en sesión para Allure

Girl’s Day appears again on AfreecaTV’s “KoonTV” in order to officially apologize on their recent controversy - http://www.kpopmusic.com/artists/girls-day-appears-again-on-afreecatvs-koontv-in-order-to-officially-apologize-on-their-recent-controversy.html

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ