اگر بخواهم "ماندن" را نقاشی کنم حتما سفیدش میکنم. اگر میخواهید بر اساس ظاهر تصمیم بگیرید پیراهن چهارخانه ،ته ریش ،موی شرابی و قد بلند ملاک خوبی نیست.  حداقل کسی را دوست داشته باشید که رنگِ سفید به موهایش بیاید. #امیرمهدی_زمانی

اگر بخواهم "ماندن" را نقاشی کنم حتما سفیدش میکنم. اگر میخواهید بر اساس ظاهر تصمیم بگیرید پیراهن چهارخانه ،ته ریش ،موی شرابی و قد بلند ملاک خوبی نیست. حداقل کسی را دوست داشته باشید که رنگِ سفید به موهایش بیاید. #امیرمهدی_زمانی

Charlotte (Arthur: She turned to darkness. Her soul was sold to a power she had no control over. Slowly, she faded into a shadow that had been growing over her for years.)

Charlotte (Arthur: She turned to darkness. Her soul was sold to a power she had no control over. Slowly, she faded into a shadow that had been growing over her for years.)

Pinterest
Search