Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Simayazadi News, Azadi Resistance and more!

تحریم و انزوای رژیم – افشای جزئیات جدیدی از شبکه جاسوسی رژیم در عربستان کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

Aleppo family says goodbye on Twitter

بحران درونی رژیم بر سر شکست برجام - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۸ دی ۱۳۹۵

سناتور باب کورکر: نظارت شدید بر توافق اتمی در دوران ترامپ - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۸ دی ۱۳۹۵

مجموعه خبری روز: 7 ژانویه 2017 – ۱۸ دی ۱۳۹۵

نگرانی رژیم از معرفی مدیر اطلاعات دولت ترامپ - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۷ دی ۱۳۹۵

مجموعه خبری روز: 6 ژانویه 2017 – ۱۷ دی ۱۳۹۵

نشریه فوربز: وزیران انتخابی ترامپ نشانگر حمایت او از تغییر رژیم ایران - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۷ دی ۱۳۹۵

هراس رژیم ولایت فقیه از طرح های کنگره آمریکا - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۷ دی ۱۳۹۵

ارائه طرحهای جدید برای تحریم رژیم در کنگره و سنای آمریکا - کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۷ دی ۱۳۹۵