Explore Jaya and more!

Nathan Koil_Pavitrotsavam_Satrumurai_.

Nathan Koil_Pavitrotsavam_Satrumurai_.

Journeys across Karnataka: Hanuman worshipping Sudarshana Chakra  Yogi Rama Swamy Temple, Penukonda

Journeys across Karnataka: Hanuman worshipping Sudarshana Chakra Yogi Rama Swamy Temple, Penukonda

SLOKA/PRAYER for Sri Sudarsana  Prathibhata Shrevi Bhishana Varaguna Sthoma Bhusana Janibhaya Sthana Karana Jagadavasthana Karana Nikhila Dushkarna Karshana Nigavana Saddhama Darshana Jaya Jaya Sri Sudarshana Jaya Jaya Sri Sudarshana

SLOKA/PRAYER for Sri Sudarsana Prathibhata Shrevi Bhishana Varaguna Sthoma Bhusana Janibhaya Sthana Karana Jagadavasthana Karana Nikhila Dushkarna Karshana Nigavana Saddhama Darshana Jaya Jaya Sri Sudarshana Jaya Jaya Sri Sudarshana

SRI SUDARSHANA .

SRI SUDARSHANA .

sudarshana.

sudarshana.

SRI SUDARSHANA.

SRI SUDARSHANA.

SRI SUDARSHANA.

SRI SUDARSHANA.

SRI SUDARSHANA .

SRI SUDARSHANA .

Slokas I Enjoyed on Sri Sudarshana - Sudarshanashtakam-4.

Slokas I Enjoyed on Sri Sudarshana - Sudarshanashtakam-4.

Sarvam Sri Krishnarpanam..!!!: Sri Sakrathalwar

Sarvam Sri Krishnarpanam..!!!: Sri Sakrathalwar

Pinterest
Search