Explore Chim Trắng, Axolotl and more!

Explore related topics

Wolf Eel.... reason 5651320354 I don't swim in bodies of water

Wolf Eel.... reason 5651320354 I don't swim in bodies of water

Đây là những loài cá có mặt ở khắp thế giới. Những con cá này thân chúng tương đối dẹt. Đường từ khu vực vây lưng tới phía trước của cá giảm xuống rất nhanh tạo cho mặt cá có dáng vẻ phẳng, đặc biệt khi xem mặt bên. Nhìn chung, khi mới nhìn, cá …

Đây là những loài cá có mặt ở khắp thế giới. Những con cá này thân chúng tương đối dẹt. Đường từ khu vực vây lưng tới phía trước của cá giảm xuống rất nhanh tạo cho mặt cá có dáng vẻ phẳng, đặc biệt khi xem mặt bên. Nhìn chung, khi mới nhìn, cá …

Freshwater Clams are sometimes available in pet stores. Under the right conditions, they can be an interesting conversation piece in an established tank.

Freshwater Clams are sometimes available in pet stores. Under the right conditions, they can be an interesting conversation piece in an established tank.

Pinterest
Search