Explore Dragons, Fruit, and more!

Pomelo and Dragon Fruit

Pomelo and Dragon Fruit

เครื่องเคียงข้าวอบหนำเลี้ยบ

เครื่องเคียงข้าวอบหนำเลี้ยบ

สตูว์ลิ้นหมู ชวนอร่อย วังหลัง

สตูว์ลิ้นหมู ชวนอร่อย วังหลัง

ข้าวอบหนำเลี้ยบ Salted Black Chinese Olive and Mince Pork served with rice

ข้าวอบหนำเลี้ยบ Salted Black Chinese Olive and Mince Pork served with rice

ถ่ายปู

ถ่ายปู

บนโต๊ะ

บนโต๊ะ

เผือกหิมะ Sugar Coated Taro

เผือกหิมะ Sugar Coated Taro

Deep fried red snapper

Deep fried red snapper

Streamed Shrimps

Streamed Shrimps

ยิ้มให้กล้อง

ยิ้มให้กล้อง

Pinterest
Search