Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Camps מחנות and more!

חתונת אבי אהרון גפן ואמי סבינה גפן - 1929

אהרן וסבינה גפן במחנה טמפלהוף

תעודה מבית הספר העברי שהוקם בווינה למען ילדי מחנות העקורים בשנת 1946 על התעודה בול של הקרן הקיימת לישראל.

מחנה פוקינג הילדה עם בחולצה הלבנה זאת אני - מרים גראוברט

על שפת הנהר במחנה לנדסברג

Hallein

חתונת הוריי צפורה (טרוסט) ויקותיאל אדלר מחנה האליין

משה גפן בעגלת תינוק מחנה טמפלהוף