Explore Instagram, Ps, and more!

Explore related topics

یکی باید باشه تو زندگی آدم که آدم روزی چند بار بهش بگه : خدا رو شکر که هستی

یکی باید باشه تو زندگی آدم که آدم روزی چند بار بهش بگه : خدا رو شکر که هستی

زڹ ها دانه ها را ڪشف ڪردند ڪندم ناڹ را زڹ ها بر سر سفره مردڪذاشتند. دوستت دارم را بوسه را بهشت را زڹ ها اختراع ڪردند.

زڹ ها دانه ها را ڪشف ڪردند ڪندم ناڹ را زڹ ها بر سر سفره مردڪذاشتند. دوستت دارم را بوسه را بهشت را زڹ ها اختراع ڪردند.

#تارت_سیب و گلابی

#تارت_سیب و گلابی

ارزشش را نداشت _ این دنیا_ همه چیز بیهوده بود زودگذر پوچ و بی سرانجام دوست داشتنت اما حسابش همیشه جداست!

ارزشش را نداشت _ این دنیا_ همه چیز بیهوده بود زودگذر پوچ و بی سرانجام دوست داشتنت اما حسابش همیشه جداست!

من اگرگاهی عاشــــــــــــقانه مینویسم نه عاشــــــــــــقم! نه شکــــــــــــست خورده... فقط مینویســــــــــــم تا عــــــــــــشق یاد قلــــــــــــبم بماند..! در این غوغای خیانتها و دروغها و دل کنــــــــــــدن ها و عادتــــــــــــ ها و هوس ها... من تمــــــــــــرین آدم بودن میــــــــــــکنم...!

من اگرگاهی عاشــــــــــــقانه مینویسم نه عاشــــــــــــقم! نه شکــــــــــــست خورده... فقط مینویســــــــــــم تا عــــــــــــشق یاد قلــــــــــــبم بماند..! در این غوغای خیانتها و دروغها و دل کنــــــــــــدن ها و عادتــــــــــــ ها و هوس ها... من تمــــــــــــرین آدم بودن میــــــــــــکنم...!

اگر دنباله يه عشق "پايدار" هستيد هرگز رو يه آدم رمانتیک حساب باز نكنيد! رمانتیک ها مدايم از سكويى به سكو ديگر در حال "جهش" هستند. اونا به دنبال عشق افلاطونى ميگردن كه روى زمین پيدايش نخواهند كرد

اگر دنباله يه عشق "پايدار" هستيد هرگز رو يه آدم رمانتیک حساب باز نكنيد! رمانتیک ها مدايم از سكويى به سكو ديگر در حال "جهش" هستند. اونا به دنبال عشق افلاطونى ميگردن كه روى زمین پيدايش نخواهند كرد

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست حسی ست که باید بی کلام هم لمس شود...

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست حسی ست که باید بی کلام هم لمس شود...

آدميزاد فقط با آب و نان و هوا نيست كه زنده است اين را دانستم و میدانم كه آدم به آدم است كه زنده است آدم به عشق آدم زنده است! #محمود_دولت_آبادی

آدميزاد فقط با آب و نان و هوا نيست كه زنده است اين را دانستم و میدانم كه آدم به آدم است كه زنده است آدم به عشق آدم زنده است! #محمود_دولت_آبادی

پنجره را باز كن. از اين هوا مطبوع و باران زده لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدر هيچكس نيست. آرام نفس بكش. آرام لبخند بزن...

پنجره را باز كن. از اين هوا مطبوع و باران زده لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدر هيچكس نيست. آرام نفس بكش. آرام لبخند بزن...

پروردگار مهربانم... قرار دل های بیقرار ما باش... فراوانی را در زندگی ما جاری کن حضورمان را پر معنا کن وجودمان را لبریز از آرامش کن قلبهایمان را سرشار از عشق کن کلاممان را لبریز از محبت کن انسانیت ما را کامل کن ایمان ما را زیاد گردان ما را بندگان شاکر قرار ده نه شاکی سد مشکلات را شکسته محبت ها را فزونی ده دلهای ما را پاک کن از آلودگی ها...

پروردگار مهربانم... قرار دل های بیقرار ما باش... فراوانی را در زندگی ما جاری کن حضورمان را پر معنا کن وجودمان را لبریز از آرامش کن قلبهایمان را سرشار از عشق کن کلاممان را لبریز از محبت کن انسانیت ما را کامل کن ایمان ما را زیاد گردان ما را بندگان شاکر قرار ده نه شاکی سد مشکلات را شکسته محبت ها را فزونی ده دلهای ما را پاک کن از آلودگی ها...

Pinterest
Search