Explore these ideas and much more!

Explore related topics

TratoHecho.com: ¿Cómo ser un buen #líder ? #liderazgo #coaching

TratoHecho.com: ¿Cómo ser un buen #líder ? #liderazgo #coaching

Never base your life decision on advice from people who don't have to deal with the results.

Never base your life decision on advice from people who…

Never base your life decision on advice from people who don't have to deal with the results.

What's your vision?

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

And this is best done before going to sleep, in the middle of the night, under the stars at the beach.

Art Designs,Fashion

Pinterest
Search