Explore Iranian, Writers, and more!

Explore related topics

آبتین گلکار مترجم Abtin Golkar (Translator)

آبتین گلکار مترجم Abtin Golkar (Translator)

#Iran #Iranlandscape #birthday Morteza Momayez,was a famouse Iranian graphic designer #MustSeeIran

IranLandscape on

Morteza Momayez,was a famouse Iranian graphic designer

#Iranlandscape #birthday Simin Behbahani was a prominent #Iranian contemporaneity poet,lyricist&activist #mustseeiran

IranLandscape on

SImin Behbahani, Iranian Poet & scourge of the Mullahs, RIP.

دکتر حسن ابراهیم‌زاده معبود از استادان باسابقه دانشگاه تهران در رشته زیست‌شناسی می‌باشد. رشته تخصصی وی فیزیولوژی گیاهی است. وی همچنین ریاست انجمن زیست‌شناسی ایران را نیز بر عهده دارد.

دکتر حسن ابراهیم‌زاده معبود از استادان باسابقه دانشگاه تهران در رشته زیست‌شناسی می‌باشد. رشته تخصصی وی فیزیولوژی گیاهی است. وی همچنین ریاست انجمن زیست‌شناسی ایران را نیز بر عهده دارد.

پرویز جاهد نویسنده Parviz Jahed (writer)

پرویز جاهد نویسنده Parviz Jahed (writer)

#Iranlandscape #Birthday Mohammad-Taqi Bahar was a renowned #Iranian poet & scholar #mustseeiran #RememberTheName

Mohammad-Taqi Bahar was a renowned poet & scholar

#Iranlandscape #birtday Mohammad Ghazi was a prolific translator &writer #Mahabad,Iranian #Kurdish #MustSeeIran

IranLandscape on

#Iranlandscape #birtday Mohammad Ghazi was a prolific translator &writer #Mahabad,Iranian #Kurdish #MustSeeIran

#Iranlandscape #birthday Dr Hossein Kariman was an #Iranina author, scholar, philologist & historian #mustseeiran

Dr Hossein Kariman was an author, scholar, philologist & historian

علی خدایی  Ali Khodaiee

علی خدایی Ali Khodaiee

Pinterest
Search