Explore Khổ A2, Cao Siêuuuuuu and more!

Explore related topics

Bài tập bố cục trang trí màu khổ A2 của sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM - mỹ thuật công nghiệp năm nhất(2010) đây! Chia sẻ bà con.

Bài tập bố cục trang trí màu khổ A2 của sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM - mỹ thuật công nghiệp năm nhất(2010) đây! Chia sẻ bà con.

Create a Composition using cuts and slices of the four (4) basic shapes.  Use overlapping of forms to create depth in your drawing.

Create a Composition using cuts and slices of the four (4) basic shapes. Use overlapping of forms to create depth in your drawing.

http://www.greensum.com/ecatalog/creation/view.asp?idx_num=1095&page=22&ftcn=&findf=ok&fkeywd=&sel=9 그린섬

http://www.greensum.com/ecatalog/creation/view.asp?idx_num=1095&page=22&ftcn=&findf=ok&fkeywd=&sel=9 그린섬

1.jpg (591×407)

1.jpg (591×407)

Pinterest
Search