Explore Travel Photos, Poland, and more!

Explore related topics

Tarnów

What is the most beautiful city in Poland and why?

Breslavia-poland

Wroclaw, Poland - One of the most inexpensive places to visit on the list.

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Kościuszko Mound in Kraków, Poland, erected by Cracovians in commemoration of the Polish national leader Tadeusz Kościuszko, is an artificial mound modeled after Kraków's prehistoric mounds of Krak and Wanda.

16th century Renaissance Town Hall in Tarnów, southern Poland

century Renaissance Town Hall in Tarnów, southern Poland

Zamek Królewski w Warszawie - zamek od strony Wisły z Ogrodem Górnym

Poland, Warsaw - Royal Castle, the castle from the river side with the Upper Garden

Wrocław - Teatr Lalek

Wrocław Puppet Theater (also Teatr Lalek) is located at the Theater Square in the old building of merchants association, next to the Old Town Garden and public baths.

The Chapel of St. Anna and the Wojanowska Gate in Jelenia Gora (Mons Cervi, Hirschberg, Jelení Hora), Poland

The Chapel of St. Anna and the Wojanowska Gate in Jelenia Gora (Mons Cervi, Hirschberg, Jelení Hora), Poland

Pinterest
Search