Explore Hanoi and more!

Hanoi

Un coin de vieux quartier Hanoi (Photo: LT Photo)

Un coin de vieux quartier Hanoi (Photo: LT Photo)

Bia hơi - Hà Nội, Việt Nam 1991-1993 @Hans-Peter Grumpe. Bản quyền thuộc tác giả.

Bia hơi - Hà Nội, Việt Nam 1991-1993 @Hans-Peter Grumpe. Bản quyền thuộc tác giả.

4445059674_28648235e8_o.jpg (1280×855)

4445059674_28648235e8_o.jpg (1280×855)

Hanoi

Phố cổ Hà Nội...

Phố cổ Hà Nội...

Hà Nội thập niên 1950

Hà Nội thập niên 1950

Các hàng bán nón (Nhìn có vẻ là phố Phùng Hưng) - Việt Nam 1991-1993 @Hans-Peter Grumpe. Bản quyền thuộc tác giả.

Các hàng bán nón (Nhìn có vẻ là phố Phùng Hưng) - Việt Nam 1991-1993 @Hans-Peter Grumpe. Bản quyền thuộc tác giả.

Pinterest
Search