Explore Phoenix, A and more!

Bu kitapta, Anadolu Uygarlıkları’nın Dünya kültür mirasına katkısını, tarih öncesi dönemlerden ilkçağa kadar olan öyküsünü, kronolojik olarak ve görsellerle desteklenmiş bir biçimde bulacaksınız.

Bu kitapta, Anadolu Uygarlıkları’nın Dünya kültür mirasına katkısını, tarih öncesi dönemlerden ilkçağa kadar olan öyküsünü, kronolojik olarak ve görsellerle desteklenmiş bir biçimde bulacaksınız.

Ah bir becerebilsem durdurmayı zamanı istediğimde.  Çizebilsem resmini yaşamın.  O zaman çalıp kapını yeniden,  "Ben geldim" diyeceğim.  Anlamadıysan hala olup bitenleri,  Arkama bile bakmadan, alıp başımı gideceğim.  Ve sana artık bir daha,  Yüreğimdekileri söylemeyeceğim.

Ah bir becerebilsem durdurmayı zamanı istediğimde. Çizebilsem resmini yaşamın. O zaman çalıp kapını yeniden, "Ben geldim" diyeceğim. Anlamadıysan hala olup bitenleri, Arkama bile bakmadan, alıp başımı gideceğim. Ve sana artık bir daha, Yüreğimdekileri söylemeyeceğim.

Bu kitapta, Anadolu’nun yetiştirdiği bir aydının gözünden Anadolu’nun kadim uygarlıklarını tanıyacak ve Anadolu tarihinin gizem ve bilgelik dolu koridorlarında kendinizi bulacaksınız.

Bu kitapta, Anadolu’nun yetiştirdiği bir aydının gözünden Anadolu’nun kadim uygarlıklarını tanıyacak ve Anadolu tarihinin gizem ve bilgelik dolu koridorlarında kendinizi bulacaksınız.

"Modernliğin Tanrısı", Batı Avrupa’da milliyetçilik ideolojisinin doğuşunu, kıtanın özgün tarihsel, coğrafi ve ekonomik koşulları ile, Kavimler Göçü’nden bugüne uzanan bir süreci izleyerek anlatıyor. Milliyetçiliğin gelişim süreçlerini, sosyal bilimlerin herhangi birinden değil tümünden faydalanarak açıklama iddiasında olan Josep R. Llobera’nın çözümlemeleri, Doğu ve Batı toplumlarında millet, milliyet, ulus gibi kavramların neden farklı algılandıklarına da ışık tutuyor.

"Modernliğin Tanrısı", Batı Avrupa’da milliyetçilik ideolojisinin doğuşunu, kıtanın özgün tarihsel, coğrafi ve ekonomik koşulları ile, Kavimler Göçü’nden bugüne uzanan bir süreci izleyerek anlatıyor. Milliyetçiliğin gelişim süreçlerini, sosyal bilimlerin herhangi birinden değil tümünden faydalanarak açıklama iddiasında olan Josep R. Llobera’nın çözümlemeleri, Doğu ve Batı toplumlarında millet, milliyet, ulus gibi kavramların neden farklı algılandıklarına da ışık tutuyor.

Biz de bu hikayede birbirine sarılmış iki kadın olarak yapayalnızdık. Ancak birbirimize tutunabilmiştik. Bu koskoca kainatın içinde sadece birbirimizden medet umuyorduk.  Yüreğimizdeki kanlı labirentler bize yol gösteriyordu. Hiçbiri yere ait değildik. Öylece hiçliğe doğru yürüyorduk. Yaşamanın bakire olmadığını bilerek...

Biz de bu hikayede birbirine sarılmış iki kadın olarak yapayalnızdık. Ancak birbirimize tutunabilmiştik. Bu koskoca kainatın içinde sadece birbirimizden medet umuyorduk. Yüreğimizdeki kanlı labirentler bize yol gösteriyordu. Hiçbiri yere ait değildik. Öylece hiçliğe doğru yürüyorduk. Yaşamanın bakire olmadığını bilerek...

Almanya’da olay yaratan ve yarattığı tartışmalarla ahlaki kutuplaşmalara neden olan Islak Bölgeler, 18 yaşında genç bir kadın olan Helen’in, cinselliğe ve hijyene olan “başka uçlardaki” bakış açısını ele alıyor. Yarattığı fantezi dünyası ve hijyen kriterleriyle okur üzerinde sarsıcı, “rahatsız edici” ve sorgulayıcı bir etki bırakan Charlotte Roche, Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’a nükleer santrallerle ilgili yaptığı teklifle bir kez daha Almanya gündemini sarstı.

Almanya’da olay yaratan ve yarattığı tartışmalarla ahlaki kutuplaşmalara neden olan Islak Bölgeler, 18 yaşında genç bir kadın olan Helen’in, cinselliğe ve hijyene olan “başka uçlardaki” bakış açısını ele alıyor. Yarattığı fantezi dünyası ve hijyen kriterleriyle okur üzerinde sarsıcı, “rahatsız edici” ve sorgulayıcı bir etki bırakan Charlotte Roche, Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’a nükleer santrallerle ilgili yaptığı teklifle bir kez daha Almanya gündemini sarstı.

Artık ilerici değerleri yeni şekillerde uygulamaya yönelik küresel bir girişim var. Üçüncü Yol konusundaki tartışmalar, Yirmi birinci Yüzyıl politikacıları için son derece hayatidir. Bu kitap tartışmaya önemli bir katkıdır.

Artık ilerici değerleri yeni şekillerde uygulamaya yönelik küresel bir girişim var. Üçüncü Yol konusundaki tartışmalar, Yirmi birinci Yüzyıl politikacıları için son derece hayatidir. Bu kitap tartışmaya önemli bir katkıdır.

Elinizdeki çalışma, Türk kökenli hanedanların  tarihinin başladığı 11. yüzyılda ve sonrasında Anadolu'da ne türden bir iktisadi-sosyal yapı bulunduğunu ve hâkim yerel nüfusun nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu anlamaya yönelik olmak üzere ülkemizdeki tarih araştırmalarına küçük bir katkı niteliğindedir. Bizans tarihine aşina olmanın Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok meselesini daha kolay anlamlandırmayı sağlayacağını, okuyucular rahatlıkla görebilecektir.

Elinizdeki çalışma, Türk kökenli hanedanların tarihinin başladığı 11. yüzyılda ve sonrasında Anadolu'da ne türden bir iktisadi-sosyal yapı bulunduğunu ve hâkim yerel nüfusun nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu anlamaya yönelik olmak üzere ülkemizdeki tarih araştırmalarına küçük bir katkı niteliğindedir. Bizans tarihine aşina olmanın Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok meselesini daha kolay anlamlandırmayı sağlayacağını, okuyucular rahatlıkla görebilecektir.

Bu kitap, acı çeken ve mağdur bırakılan Filistin halkının öyküsünü anlatmaktadır. İnsanların bitip tükenmeyen hırsları, Filistin'e istilalar, işgaller, sürgünler, ayrımcılık ve ırkçılık getirmiştir. Bundan dolayıdır ki, bu kitabın kahramanları, bu felaketlerin kurbanları olan kadınlar, çocuklar, işçiler, sıradan kentliler, barış yanlıları ve insan haklarını savunan eylemciler olmuştur. Bu kitap, sömürgeciden değil, sömürülenden yana olan  bir insan tarafından yazılmıştır

Bu kitap, acı çeken ve mağdur bırakılan Filistin halkının öyküsünü anlatmaktadır. İnsanların bitip tükenmeyen hırsları, Filistin'e istilalar, işgaller, sürgünler, ayrımcılık ve ırkçılık getirmiştir. Bundan dolayıdır ki, bu kitabın kahramanları, bu felaketlerin kurbanları olan kadınlar, çocuklar, işçiler, sıradan kentliler, barış yanlıları ve insan haklarını savunan eylemciler olmuştur. Bu kitap, sömürgeciden değil, sömürülenden yana olan bir insan tarafından yazılmıştır

Tapınak Şövalyelerinin katılımcılarının gerekçeleri ile yargılamalarının uzun vadeli etkileri, günümüzde halen yankılanan haraketli ve çözümlenemeyen tartışmalara konu olmuştur. Bu kitapta Malcolm Barber, haçlı seferleri, toplumsal değerlere aykırılık, Papalık ve Fransız monarşisi bağlamında yargılamaları incelemektedir.

Tapınak Şövalyelerinin katılımcılarının gerekçeleri ile yargılamalarının uzun vadeli etkileri, günümüzde halen yankılanan haraketli ve çözümlenemeyen tartışmalara konu olmuştur. Bu kitapta Malcolm Barber, haçlı seferleri, toplumsal değerlere aykırılık, Papalık ve Fransız monarşisi bağlamında yargılamaları incelemektedir.

Pinterest
Search