Explore Www Ads, Ads Ibnst and more!

محبوبترین برند ها در اینستاگرام www.ads.ibnst.com

محبوبترین برند ها در اینستاگرام www.ads.ibnst.com

تبلیغات و بازاریابی برای کالا و خدمات شما www.ads.ibnst.com

تبلیغات و بازاریابی برای کالا و خدمات شما www.ads.ibnst.com

پیشبینی نحوه بازاریابی در سال 2015 www.ads.ibnst.com

پیشبینی نحوه بازاریابی در سال 2015 www.ads.ibnst.com

بهترین راه برای افزایش ترافیک سایت www.ads.ibnst.com

بهترین راه برای افزایش ترافیک سایت www.ads.ibnst.com

استیو جابز چگونه آغاز کرد ؟ www.ads.ibnst.com

استیو جابز چگونه آغاز کرد ؟ www.ads.ibnst.com

عوامل موثر در محاسبه نرخ مشارکت ها www.ads.ibnst.com

عوامل موثر در محاسبه نرخ مشارکت ها www.ads.ibnst.com

شبکه های اجتماعی در حال افزایش هستند www.ads.ibnst.com

شبکه های اجتماعی در حال افزایش هستند www.ads.ibnst.com

موفقیت کسب و کار با بازاریابی صحیح غالبا بازاریابی را به معنی آگهی و تبلیغات برای یك محصول از طریق اطلاع رسانی حضوری میدانند اما اینها فقط قسمتی از بازاریابی می باشد... ادامه در لینک زیر http://www.simorghsms.com/content/411/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD

موفقیت کسب و کار با بازاریابی صحیح غالبا بازاریابی را به معنی آگهی و تبلیغات برای یك محصول از طریق اطلاع رسانی حضوری میدانند اما اینها فقط قسمتی از بازاریابی می باشد... ادامه در لینک زیر http://www.simorghsms.com/content/411/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD

آژانـــــس های تبـــلیغاتی روز بــه روز با اقبـــال کمتــری مواجه می شـــــوند. تبلیغات پریرول* بی مصرف شده است. صنعت تبلیغات از یکنواختی رنج می برد.  اینها بخشی از صحبت های برد جیکمن Brad Jakeman ، از مدیران ارشد شرکت پپسی است که چهارشنبه گذشته در کنفرانس سالانه "استادان بازاریابی" مطرح شد.   * pre-roll ad قطعه تصویری تبلیغاتی که در ابتدای ویدیوها در وب سایت های پخش ویدیوی آنلاین مانند یوتیوب و ویمئو نمایش داده می شود.   http://www.karma-co.com/

آژانـــــس های تبـــلیغاتی روز بــه روز با اقبـــال کمتــری مواجه می شـــــوند. تبلیغات پریرول* بی مصرف شده است. صنعت تبلیغات از یکنواختی رنج می برد. اینها بخشی از صحبت های برد جیکمن Brad Jakeman ، از مدیران ارشد شرکت پپسی است که چهارشنبه گذشته در کنفرانس سالانه "استادان بازاریابی" مطرح شد. * pre-roll ad قطعه تصویری تبلیغاتی که در ابتدای ویدیوها در وب سایت های پخش ویدیوی آنلاین مانند یوتیوب و ویمئو نمایش داده می شود. http://www.karma-co.com/

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search