Explore these ideas and much more!

Մատենադարանի վերականգնման բաժնում կայացավ գերմանացի  ռեստավրատորներ Մարգրեթ…

Մատենադարանի վերականգնման բաժնում կայացավ գերմանացի ռեստավրատորներ Մարգրեթ…

The Bible by Voskan Yerevantsi, a volume of unique value, was printed in 1666 in Amsterdam.

The Bible by Voskan Yerevantsi, a volume of unique value, was printed in 1666 in Amsterdam.

The Bible by Voskan Yerevantsi, a volume of unique value, was printed in 1666 in Amsterdam. This stunning sample of book art has for years been part of a private collection.  Matenadaran.  #Armenian

The Bible by Voskan Yerevantsi, a volume of unique value, was printed in 1666 in Amsterdam. This stunning sample of book art has for years been part of a private collection. Matenadaran. #Armenian

" One of the first printed Bibles in Armenian. Printed in Amsterdam 1668. New Testament with silver binding."

" One of the first printed Bibles in Armenian. Printed in Amsterdam 1668. New Testament with silver binding."

Limoges Gospel Book Cover.  Binding: Limoges, France, 13th c., upper cover of a Gospel book, originally on wooden boards.

Limoges Gospel Book Cover. Binding: Limoges, France, 13th c., upper cover of a Gospel book, originally on wooden boards.

Armenian Bible Antique- 19th Century Armenian Bible. Engraved Bronze Cover Imprinted date 1892 Original piece...

Armenian Bible Antique- 19th Century Armenian Bible. Engraved Bronze Cover Imprinted date 1892 Original piece...

Pinterest
Search