Explore 3, Html and more!

Труфанов Г.Е. Норма КТ и МРТ зображений головного мозга и позвоночника: атлас зображений / Г.Е.Труфанов. – 3-е изд. – С.Пб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. – 188 с.

Труфанов Г.Е. Норма КТ и МРТ зображений головного мозга и позвоночника: атлас зображений / Г.Е.Труфанов. – 3-е изд. – С.Пб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. – 188 с.

Обследование оториноларингологического больного / Авт.: В.Т.Пальчун и др. — М. : Изд-во «Литтерра», 2012. — 336 с.

Обследование оториноларингологического больного / Авт.: В.Т.Пальчун и др. — М. : Изд-во «Литтерра», 2012. — 336 с.

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) надіслав у фонд нашої бібліотеки: Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. — Вип. 1. Т. 2. — К., 2015. — 461 с.

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) надіслав у фонд нашої бібліотеки: Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. — Вип. 1. Т. 2. — К., 2015. — 461 с.

Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування: монография / І. С. Зозуля [и др.]. — Вінниця: ТОВ «Меркьюрі — Поділля», 2014. — 184 с.

Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування: монография / І. С. Зозуля [и др.]. — Вінниця: ТОВ «Меркьюрі — Поділля», 2014. — 184 с.

Кобалава Ж. Д. Основы кардиоренальной медицины / Ж.Д.Кобалава, С.В.Виллевальде, М.А.Ефремовцева. — М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. — 256 с.

Кобалава Ж. Д. Основы кардиоренальной медицины / Ж.Д.Кобалава, С.В.Виллевальде, М.А.Ефремовцева. — М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. — 256 с.

Безпліддя — не вирок. Як я стала мамою. Історія героїні / К. О. Істратова; За редакцією Н.А. Бовіної, Ю.Я. Кузнецького. — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2015. — 232 с.

Безпліддя — не вирок. Як я стала мамою. Історія героїні / К. О. Істратова; За редакцією Н.А. Бовіної, Ю.Я. Кузнецького. — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2015. — 232 с.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ. Частина 2.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ. Частина 2.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Ситель, Анатолий Болеславович. Скульптурная гимнастика для мышц, суставов и внутренних органов/ А.Б.Ситель. — М.: ЭКСМО, 2014. — 304 с. — (Здоровый позвоночник)

Ситель, Анатолий Болеславович. Скульптурная гимнастика для мышц, суставов и внутренних органов/ А.Б.Ситель. — М.: ЭКСМО, 2014. — 304 с. — (Здоровый позвоночник)

Pinterest
Search